Dringend gezocht: geïnteresseerden bachelor theologie

Geef je nu op. Voor 7 juni !

Waarom een nieuwe bachelor theologie?

PThU heeft geen eigen bacheloropleiding en dat missen we. Daarom hebben wij een nieuwe bachelor theologie ontwikkeld waarmee we de ideale vooropleiding willen creëren voor de master theologie. Onze missie is het inspireren en vernieuwen van kerk en samenleving, die aan grote veranderingen onderhevig zijn. Om als student hier voor opgeleid te zijn, is het nodig dat niet alleen onze master vernieuwd is maar ook een bacheloropleiding komt die de optimale voorbereiding is op deze master.

Predikantentekort

Inmiddels weten we dat op termijn een groter predikantentekort zal ontstaan binnen de Protestantse Kerk. Dat is erg jammer, maar wel de verwachte realiteit. Daarom is het zo belangrijk om mensen enthousiast te maken voor het predikantschap. Om in de toekomst voldoende predikanten te hebben, is het van groot belang dat NU voldoende studenten de opleiding willen gaan volgen. En daarvoor hebben we je hulp heel hard nodig.

Wij hebben een positief advies nodig

Om een nieuwe bachelor te kunnen starten in Utrecht, onze nieuwe vestigingsplaats, is een positief advies van de ‘Commissie Doelmatigheid’ nodig. Op basis hiervan zal de minister een positief besluit nemen om deze nieuwe opleiding goed te keuren. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende belangstellenden zijn die aangeven de opleiding te willen volgen als deze er komt. Om dit te inventariseren hebben wij een korte vragenlijst met drie vragen opgesteld.

Hoe kun je ons helpen?

De tijd dringt helaas. Wij hebben t/m vrijdag 7 juni de tijd om deze interesse te peilen om inzicht te krijgen of we voldoen aan het minimale aantal van 25 belangstellenden.

Hoe kun je ons helpen? Zoals in het vorige bericht aangegeven help je ons enorm als je de predikanten van de kerken in je classis benadert en vraagt of zij, via het jongerenwerk, jongeren willen benaderen met het verzoek een korte vragenlijst met 3 vragen te beantwoorden. Daarnaast willen we je vragen in je eigen netwerk te kijken of er mogelijke gegadigden zijn. Elke vorm van hulp is welkom!

Dit is de link naar de vragenlijst: https://evaonderzoekt.nu/enquetes/index.php/688979?lang=nl

Je treft er ook een korte film aan over de nieuwe bachelor. Deze film, waarin we de beoogde opleiding introduceren, hangt nauw samen met de drie vragen. Het invullen van de vragen kost slechts enkele minuten.

Met vriendelijke groet,

Ton van Kattenbroek
Hoofd Marketing&communicatie
Protestantse Theologische Universiteit

(+31) 6 55795071
A De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam
t.van.kattenbroek@pthu.nl
www.pthu.nl