De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal

Oecumene in ‘s-Hertogenbosch
De leegte voorbij – de kracht van een verbindend verhaal
lezing en viering op maandagavond 22 januari 2024

Een gedeeld verhaal van verbinding is helend in een tijd van tegenstellingen en scheuren in de samenleving.
In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen zijn predikant Joost Röselaars en psychiater Esther van Fenema uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Grote Kerk.
Zij schreven samen een boek waarin ze op zoek gaan naar nieuwe vormen van zin en verbondenheid ‘De leegte voorbij.
Op zoek naar een verhaal dat ons verbindt’.
We luisteren naar deze woorden in het licht van het thema van de gebedsweek is Heb God lief … en je naaste als jezelf.
De sprekers leiden de avond in waarna er ruimte is voor vragen en een gesprek met de aanwezigen.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 januari 2024 om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 in ’s-Hertogenbosch en wordt voorafgegaan door een oecumenische vesper in de Sint Jan, om 19.00 uur. De lezing is gratis toegankelijk. Na afloop kunt een vrijwillige bijdrage geven.

De vesperviering en de publiekslezing wordt georganiseerd vanuit een samenwerking tussen het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Protestantse Classis Noord-Brabant Limburg en de Réunion Wallonne.

Tijdens de vesperviering zingt een projectkoor o.l.v. Jamie de Goei.
Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper van 18.00-18.45 uur in de Sint Jan.
Wilt u meezingen? Geef u dan op bij Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com.