Korte berichten februari 2023

 • 41e conferentie Kerk en Israël op 7 en 8 maart
 • Veertigdagenkalender
 • Ecologie, theologie en de kerk in beweging
 • NBG webinar voor voorgangers en theologen
 • Training Waarderend leidinggeven voor predikanten en kerkelijk werkers
 • Trainingen en cursussen voor ambtsdragers
 • Brabantse én Zeeuwse Open Kerkendag 2023
 • Wijzigingen vergoeding consulent
 • Veiligheid en inclusiviteit
 • Steunfonds voor het protestantisme in het zuiden
 • Vereniging Unitas
 • Landelijk steunpunt gemeentecontacten

41e conferentie Kerk en Israël op 7 en 8 maart
Zie Inschrijven 41e Conferentie Kerk en Israël – Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)


Veertigdagenkalender
Hier te bestellen Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2023 | Petrus – Protestantse Kerk
Symposium Harde feiten zachte krachten op 13 april


Ecologie, theologie en de kerk in beweging
Hoe deze onderwerpen bespreekbaar te maken in de gemeente? Zie https://www.pepredikanten.nl/seminars/harde-feiten-zachte-krachten/


NBG webinar voor voorgangers en theologen
In de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap twee webinars voor predikanten, voorgangers en andere Bijbelprofessionals, met als thema “Wie is Jezus?” Op maandag 20 maart gaat het over Jezus de lijdende messias en op maandag 27 maart over Jezus die zich bekendmaakt als de opgestane Heer. De webinars bieden verdiepende exegese bij Matteüs 16:13-21 en Lucas 24:13-35 en inspiratie voor de verkondiging.
Daarnaast biedt het NBG voor het eerst een exegese-service. Dit houdt in dat u in de zeven weken van de veertigdagentijd steeds op maandag een e-mail ontvangt met toelichting en inspiratie voor de tekst van de komende zondag. De teksten zijn ontleend aan het thema van Bijbel Basics: Wie is Jezus? Dit materiaal geeft u in kort bestek zicht op de tekst en invalshoeken voor de verkondiging. De eerste mail komt op 20 februari.
Voor informatie en aanmelden, klik https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/professional-en-bijbel/webinars/


Training Waarderend leidinggeven voor predikanten en kerkelijk werkers
De training Waarderend Leidinggeven is een training op drie donderdagen in maart, april en mei 2023 in Amersfoort-Vathorst bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers en gegeven door Nico Belo en Theo Hettema.
In de training leer je met de methodiek van waarderende gemeenteopbouw te kijken naar jouw leidinggeven als predikant of kerkelijk werker.Niet vanuit het oplossen van problemen, maar door het methodisch kijken naar bloeifactoren en mogelijkheden. De training heeft een omvang van 2 ec studiepunten in de nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers (2 ec = 56 uur, inclusief 20 contacturen). Kosten: € 350,-.
Zie https://www.met-andere-ogen.nl/waarderend-aanbod/


Trainingen en cursussen voor ambtsdragers
Er zijn trainingen voor alle ambtsdragers, zie Ambtsdrager | Protestantse Kerk in Nederland https://protestantsekerk.nl/thema/ambtsdrager/
Ook voor predikanten, bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.
Kijk op deze website : https://protestantsekerk.nl/training/


Brabantse én Zeeuwse Open Kerkendag 2023
“GEBOUWD VOOR GASTVRIJHEID”
Op 29 mei 2023, dat is tweede Pinksterdag, is er een nieuwe editie gepland van de Open
Kerkendag. Nu niet alleen in Brabant maar ook in Zeeland zullen veel kerkgebouwen open
zijn ter bezichtiging. De bisdommen Den Bosch en Breda werken samen met de Protestantse kerk en met enkele provinciale erfgoedorganisaties.
De Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle burgers te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als Godshuis of met een nieuwe bestemming.
Zie ook https://www.openkerkendag.nl/


Wijzigingen vergoeding consulent
Zie https://protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-regeling-vergoeding-consulenten-van-kracht


Veiligheid en inclusiviteit
Het onderwerp veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en misbruik van macht staat hoog op de agenda als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De Protestantse kerken willen graag een veilige kerk zijn. Daar zijn we met zijn allen voor verantwoordelijk. Daarom zetten wij ons in om deze veiligheid te borgen. Op de website van de classis vindt u handreikingen.
Zie: Veilige Kerk ! https://www.classisbrabantlimburg.nl/veilige-kerk-2/


Steunfonds voor het protestantisme in het zuiden
Zie: Aanvragen van steun
https://www.classisbrabantlimburg.nl/aanvragen-van-steun/


Vereniging Unitas
De Vereniging Unitas ondersteunt de kerken in Noord-Brabant en Limburg op materieel gebied (gebouwen en orgels). Deze vereniging bestaat dit jaar 181 jaar. U bent welkom subsidieaanvragen in te dienen.
Zie website: http://verenigingunitas.nl/


Landelijk steunpunt gemeentecontacten
Er is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over uw gemeente en de kerk terecht kunt. De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt. U kunt van deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan keuze optie 1 in te toetsen. Telefoon 030 880 1880
Ondersteuning Gemeenten – Info Protestantse Kerk – info@protestantsekerk.nl
Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 20.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur.


Lees de hele nieuwsbrief van februari 2023 van uw classispredikant hier:

NIEUWSBRIEF februari 2023