Brabantse Open Kerkendag op 6 juni 2022

Op 6 juni 2022, dat is tweede Pinksterdag, is er een nieuwe editie gepland van de Open Kerkendag. Nu niet alleen in Brabant maar ook in Zeeland zullen veel kerkgebouwen open zijn ter bezichtiging. De bisdommen Den Bosch en Breda werken samen met de Protestantse kerk en met enkele provinciale erfgoedorganisaties.

Aan de gemeenten behorende bij de classis Brabant/Limburg en reunion Wallonne.

Na een lange periode van Corona-maatregelen en beperkingen hopen we nu weer de deuren wijd open te zetten en belangstellenden te ontvangen. Het is aan elke locale gemeente of parochie om deze dag verder vorm te geven. Al naar gelang de eigen mogelijkheden kan worden samengewerkt met locale erfgoedorganisaties, kunstenaars, heemkundekringen, musici, wereldwinkels of andere betrokkenen.

Het doel is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen – katholiek, protestants en herbestemd – open zijn voor publiek. De Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle burgers te betrekken bij de toekomst van hun kerkgebouwen. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming.

In het voorjaar van 2022 komt er meer informatie-materiaal beschikbaar. Zo worden er fietsroutes gemaakt en zal er aan publiciteit worden gewerkt.

Nu al is het onze vraag om deze dag in de activiteitenagenda van uw gemeente op te nemen.

Juist om Protestantse gemeenten erbij te betrekken is er gekozen voor tweede Pinksterdag daar waar in het verleden het programma o.a. op de zondag plaats vond.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt dat weer rondgestuurd.
Ook de aanmeldprocedure wordt t.z.t. bekendgemaakt.

We wensen iedereen een mooie, inspirerende en drukbezochte open-kerkendag 2022 toe.

Namens de Stichting OpenKerkenDag

ds. Willem Vermeulen,
(vertegenwoordiger van uw classis in deze stichting).

 

Meer info: https://www.openkerkendag.nl/