Afscheid vicevoorzitter van de classisvergadering

Het officiële afscheid van mevrouw Elly de Haan als assessor van de classisvergadering is verschillende keren verplaatst als gevolg van de coronamaatregelen. Maar op 2 mei 2021 was het zo ver te Maastricht.

Na de kerkdienst was er o.m. een laudatio door de voorzitter van de kerkenraad de heer Cor Spreeuwenberg, alsmede door de voorzitter van de classis de heer Arie Haasnoot. De laatste sprak onder meer de volgende woorden: “Ik heb je leren kennen als een toegewijd ambtsdrager en een bevlogen bestuurder. Je was dat in synode, classis en gemeente. Wat opviel is, dat je het hart steeds op de tong draagt, altijd uit liefde voor de kerk, en als het gaat over de gemeenten uit het Zuiden uit een soort heilige verontwaardiging.

Vele functies en rollen heb jij tientallen jaren lang vervuld in het spanningsveld tussen regio en “Utrecht”. Strijdlustig als je bent, leek je wel een soort Jeanne d’Arc tussen de mannenbroeders! Begrippen als macht en tegenmacht lijken door jou uitgevonden te zijn! Altijd met een passie die best wel eens irritant zal zijn gevonden, maar steeds zó zuiver, dat je op jou nooit kwaad kon worden.”

“Je hebt oog voor het geheel van de kerk, en kijkt over grenzen heen. Je hebt hart voor de oecumene, en dat niet alleen in de eigen omgeving, waar je steeds samen met classispredikant Marco Luijk gesprekspartner was voor de drie katholieke bisschoppen in het gebied van onze classis, en waar je secretaris bent van de Raad van Kerken in Maastricht.
Ook internationaal zet je je in voor de oecumene, door bijvoorbeeld de organisatie van de jaarlijkse Euregio-conferenties, en de contacten, samen met het bisdom Den Bosch, met het Lutheraanse bisdom Kurhessen-Waldeck in Duitsland.”

Als blijk van waardering is mevrouw De Haan een erepenning van de Protestantse Kerk in Nederland uitgereikt en een gouden insigne met briljant opgespeld.