Protestantse kerk moet de boer op, anders heeft ze geen toekomst in West-Brabant

BERGEN OP ZOOM – Om krimp te keren, moet de protestantse kerk in West-Brabant het vizier meer naar buiten richten en onderling meer samenwerken. “Wij doen tegenwoordig diensten op locaties buiten de kerk en dat is heel geslaagd.”

Overgenomen uit: BN DeStem – door Florence Imandt 14-10-22

foto Marco Luijk en Charlotte Verbraak, voorzitter kerkenraad Ontmoetingskerk Bergen op Zoom tijdens de inspiratiebijeenkomst van de protestantse kerken West-Brabant.

Vertegenwoordigers van diverse West-Brabantse kerkgemeenten kregen deze week tijdens een inspiratiebijeenkomst in Bergen op Zoom te horen dat ze zich meer moeten openstellen. Waar de katholieke kerk in West-Brabant werkt aan ‘de missionaire parochie’ ter inspiratie van (nieuwe) gelovigen, verwachten protestanten via naar buiten treden en samenwerking nieuwe mensen aan zich te binden.

Met uitzondering van enkele orthodoxe en evangelische stromingen, worstelt ook de mainstream protestantse kerk met dalend kerkbezoek, minder inkomsten en een tekort aan voorgangers. Sommige protestantse gemeenten in West-Brabant kunnen moeilijk bestuurders en predikanten vinden.

“Ga niet voor 0,4 fte een predikant werven”, zei Marco Luijk van de classis Brabant/Limburg. “Dat werkt niet. Ga samenwerken, vorm teams van voorgangers die op verschillende plekken voorgaan. Dan kunnen dominees ook specialisaties ontwikkelen.”

Samenwerken is noodzaak
Dat klinkt eenvoudig, maar samenwerken ligt binnen de protestantse kerk niet altijd even gemakkelijk omdat er nogal wat geloofsrichtingen zijn. Maar samenwerking is noodzaak, betoogde Luijk, wil de protestantse kerk een toekomst hebben.
Volgens Pieter Harder, bestuurder van de Protestantse Gemeente Breda wordt in die stad al behoorlijk samengewerkt, bijvoorbeeld als het om jeugd gaat, een belangrijk werkveld als je het over toekomst hebt. “Wij hebben voortaan nog een keer in de vier weken een dienst met jeugd. In plaats van vier kinderen, heb je er dan ineens twintig. Dat is een stuk levendiger en leuker.”

Er is belangstelling voor zingeving, ook onder jongeren
Marco Luijk, Classis Brabant/Limburg

Het is balanceren, zegt Luijk, tussen het bedienen van de groep getrouwe gelovigen die nog elke week naar de kerk gaat en het aantrekken van nieuwe groepen geïnteresseerden voor wie naar andere vormen van ontmoeting gezocht moet worden.
“Er is belangstelling voor zingeving, ook onder jongeren. De kerk kan een tegenwicht bieden voor de oppervlakkigheid die via media tot ons komt. De vraag is alleen hoe? Welke vormen zijn er om nieuwe mensen aan ons te binden? De zondagsdienst is nog altijd heel belangrijk voor veel mensen, maar we kunnen christus ook op andere plekken zoeken. ”

Dominee die kookt
Maaltijden aanbieden voor eenzame of arme mensen, is één voorbeeld van ‘de samenleving ingaan’. Maar de uitdaging voor de plaatselijke kerken is, om nog veel meer andere nieuwe vormen van ontmoeting te organiseren.

We moeten openstaan voor allerlei organisaties van buitenaf
Ellen van Sluijs , Dominee

Luijk zelf is hoopvol en ook dominee Ellen van Sluijs van de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom ziet lichtpuntjes: “Wij doen tegenwoordig diensten op locaties buiten de kerk en dat is heel geslaagd. Kerk ben je 24/7, we moeten openstaan voor allerlei organisaties van buitenaf en bijvoorbeeld kinderen hier een musical laten opvoeren. Dan komen de mensen echt wel. Er is élan genoeg.”

Charlotte Verbraak, voorzitter van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk, is content met de adviezen van Luijk. “Een mooi handvat om nieuw beleid te ontwikkelen, al werken we op de Brabantse Wal al veel samen. Iets nieuws om de samenleving op te zoeken is bijvoorbeeld maandelijkse borrel die we pas hebben geïntroduceerd.”

De Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom in juni 2020 tijdens een kerkdienst met muzikanten in coronatijd. foto © Pix4Profs/Marcel Otterspeer