Korte berichten december 2021

Coronavirus en maatregelen

De laatste berichten staan hier:
website www.classisbrabantlimburg.nl
en Coronavirus | Protestantse Kerk in Nederland


Cursussen voor ambtsdragers 

Zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/cursussen-en-trainingen/
Op deze bladzijde staan van tal cursussen die u kunt volgen, zoals voor diakenen en kerkrentmeesters. Heel aardig om deze juist in deze tijd online te volgen. U ontmoet ook ambtsdragers uit andere gemeenten en kunt ervaringen uitwisselen. Van harte aanbevolen!


Aanbod voor ringen en werkgemeenschappen 

Indien ringen of werkgemeenschappen online bijeen willen komen, kan de classispredikant u helpen een video bijeenkomst op te zetten.


Financiële ondersteuning vanuit Vereniging Unitas

Heeft uw gemeente ideeën met betrekking tot de kerk of de bijgebouwen? En kunt u daarvoor extra financiële steun gebruiken? U kunt dan een beroep doen op Vereniging Unitas.
Dit fonds ondersteunt grote maar zeker ook kleine projecten. Voorbeelden zijn aanpassingen van de kerkzaal, de keuken of de pastorie.
Het aanvragen van subsidie is eenvoudig; u kunt mailen of een brief schrijven.
Zie: Home (verenigingunitas.nl)


Theo de Zwart geestelijk verzorger in Geldrop-Eindhoven

Op zondag 12 december 2021 is ds. Theo de Zwart vanuit de PG Geldrop-Mierlo als geestelijk verzorger verbonden aan de Anna Zorggroep in Geldrop/Eindhoven (Anna Ziekenhuis, Hospice ‘Het Baken’, Anna ouderenzorg).


QRstmis

Samen iets doen tegen de somberheid
en de polarisatie van deze duistere tijd

De initiatiefnemers schrijven: “het verhaal van Kerstmis vertelt dat God niet kwam toen alle problemen waren opgelost. Integendeel. Jozef en Maria waren gedwongen op reis, kregen hun kind in een stal en moesten daarna vluchten voor geweld. Kerstmis vertelt dat God komt in onze chaos. Niet als het antwoord op alle vragen, maar weerloos als een klein kind, dat tederheid, zorg en eerbied oproept.”

Zie QRstmis