Online Masterclass NBV21 voor bijbelprofessionals

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 25 mei en 11 juni een aantal online meetings over de revisie van de NBV, speciaal voor predikanten en voorgangers.

In oktober van dit jaar verschijnt de NBV in een nieuwe versie, de NBV21. Tussen 2017 en 2020 heeft het revisieteam alle reacties op de NBV gewogen en verwerkt; daarbij hebben we de vertaling vers voor vers doorgelicht en verbeterd. Zo hebben we toegewerkt naar een vertaling die wint aan nauwkeurigheid en bruikbaarheid.

In de online-masterclass willen we u als bijbelprofessional hiervan een indruk geven: wat is er veranderd, wat kunt u van de NBV21 verwachten? We geven een kijkje in een aantal lastige vertaalafwegingen en laten zien wat de meerwaarde is van deze revisie. Ook zoeken we het gesprek. Hoe denkt u over de NBV? Herkent u de kritiek op de NBV? En wat is uw indruk van de nieuwe versie?

De masterclasses vinden plaats in de weken van 25 mei tot 11 juni. We werken met kleine groepen zodat er ruimte is voor interactie. Een bijeenkomst duurt twee uur. U kunt zich inschrijven op een dag en tijdslot naar keuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De masterclasses worden verzorgd door Jaap van Dorp (specialist Oude Testament), Cor Hoogerwerf (specialist Nieuwe Testament) en Matthijs de Jong (hoofd vertalen NBG)

Aanmelding:
Op www.NBV21.nl/masterclass kunt u zich aanmelden voor een van de online sessies.

We hopen u te ontmoeten!

Matthijs de Jong

Hoofd Vertalen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap