Nieuws uit de classicale vergadering

Door het overlijden van Wim van Meurs, afgevaardigde namens de ring Peel- en Kempenland, is er een vacature ontstaan in de classicale vergadering.
De kerkenraden van de ring Peel- en Kempenland hebben in een verkiezing per post mw. Annemarie van Meurs gekozen.
Dit zal in de eerstvolgende vergadering van het breed moderamen bekrachtigd worden.
Inmiddels is er een nieuwe vacature ontstaan. Mw. ouderling-kerkrentmeester M. de Heer van de protestantse gemeente Gennep e.o. heeft bedankt als afgevaardigde namens de ring Den Bosch. De kerkenraden uit deze ring worden in de nabije toekomst benaderd om kandidaten voor te stellen.
De eerstvolgende classicale vergadering is op 16 juni 2021.