NIEUWSBRIEF Zomer 2023

Een lange zomer

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt in de warme zomer van 2023. Op het moment dat in het gebied van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne voor velen de vakantie op punt van beginnen staat, of al is begonnen.

Vakantie komt van het Latijnse vacare, even afstand nemen van alles, leeg worden en tot rust komen. Hierover wil ik een verhaal vertellen aan de hand van het boek Churches, and the crisis of decline van Andrew Root.

In onze drukke tijd waarin de tijd zich steeds meer lijkt te versnellen, en waarin we ook in de kerk naarstig zoeken naar oplossingen voor de teruggang, is het boek van Andrew Root een verademing. Verderop in deze brief vertel ik er meer over. Hier wil ik een verhaal uit het boek vertellen dat helpt om tot rust te komen en weer te beseffen waar het om gaat in dit leven. Want dat is toch de bedoeling van vakantie, net zoals dat de bedoeling is van de sabbat. Tot rust komen en zien wat werkelijk belangrijk is. Of nog beter: tot rust komen en de ervaring te hebben dat je echt leeft.

Lees verder: NIEUWSBRIEF-Zomer-2023

In deze zomer-nieuwsbrief onder meer:

  • In de tijd zijn
  • Andrew Root
  • Afschaffing slavernij
  • Drie nieuwe classispredikanten
  • Kerk-zijn waar twintigers zijn
  • Drie tips voor nieuwe ambtsdragers
  • Permanente educatie
  • Professionele Identiteit – persoon, werk en context in balans
  • Veiligheid en inclusiviteit

Lees of download de NIEUWSBRIEF-Zomer-2023


Stuurt u de NIEUWSBRIEF-Zomer-2023 a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Namens het breed moderamen wens ik u een fijne en gezegende zomer
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85