Kleiner wordende gemeente

Lichter Kerk-zijn

Sinds kort biedt de kerkorde mogelijkheden om de bestuurlijke organisatie van een gemeente ‘lichter’ in te vullen, door bijvoorbeeld samen met een andere gemeente een college van kerkrentmeesters te vormen. Voor gemeenten die moeite hebben met het vinden van voldoende ambtsdragers, kan dit een oplossing zijn.  Ook voor pioniersplekken, die doorgroeien, is het onderwerp ‘Lichter kerk-zijn’ van belang.

Lees verder: https://protestantsekerk.nl/thema/lichter-kerk-zijn/


Gemeenten willen graag hun zelfstandigheid behouden

Er zijn maar weinig succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten. Zo vinden gemeenten rond het Tjeukemeer het maar moeilijk hun zelfstandigheid op te geven. Het interkerkelijke Podium van Kerken in Dalfsen ziet daarentegen dat door bundeling van krachten de zichtbaarheid van de kerk in de samenleving wordt vergroot.

Lees verder: https://protestantsekerk.nl/nieuws/gemeenten-willen-graag-hun-zelfstandigheid-behouden/


Jack de Koster: ‘Om kerk in de samenleving te zijn, heb je elkaar nodig’

Samenwerken tussen gemeenten valt in de praktijk behoorlijk tegen. Pas als je ontdekt dat je elkaar nodig hebt als het erom gaat kerk te zijn in de samenleving, is er kans van slagen.

Samenwerken of fuseren
Bij een fusie vormen verschillende protestantse gemeenten een nieuwe gemeente. Bij samenwerking blijft elke gemeente zelfstandig met eigen kerkdiensten, een eigen dominee en kerkgebouw. Koster: “De kerkorde biedt ruimte voor deze vorm, door de introductie van een nieuwe juridische constructie: het ‘samenwerkingsorgaan’. Daarmee is een gezamenlijke kerkenraad mogelijk geworden.”

Lees verder: https://protestantsekerk.nl/verdieping/om-kerk-in-de-samenleving-te-zijn-heb-je-elkaar-nodig/


Het thema nummer van #protestant over samenwerking: nummer 2 – 2022

Samenwerken? Er is van alles mogelijk

Artikelen:

“Samenwerken? Er is van alles mogelijk”
Door te gaan samenwerken hebben Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet weer een volwaardige kerkenraad en kunnen ze een predikant beroepen.

“Sla de handen ineen vanuit een gezamenlijk verlangen”
Kerkenraadsleden in kleine protestantse gemeenten grappen wel eens wrang dat ze “levenslang” hebben; opvolging is niet in zicht. Samenwerking met andere gemeenten kan soelaas bieden”. “Zelfstandig wat kan en samen wat moet”

“Samenwerking gaat over relaties, een uitgestoken hand”
Vaak is het de angst voor het verlies van identiteit die gemeenten verhindert om samen te werken. Hoogleraar Jaap Schaveling kan hem gerust stellen. “Voorwaarde voor een geslaagde samenwerking is dat betrokken partijen hun eigen ambitie en identiteit kunnen behouden.”

Dillema
Uit onderzoek blijkt dat gemeenten samenwerken spannend vinden. Wat doe je: eenzaam voortploeteren of samen sterker staan?

——————————

Het magazine #protestant van de Protestantse Kerk verschijnt vier keer per jaar.
Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers.
Aanmelden voor gratis abonnement: https://protestantsekerk.nl/thema/magazine/


Toekomstgericht gemeente-zijn

Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden we het vol? Wat is onze toekomst? Maar de huidige visienota van de Protestantse Kerk zet deze ontwikkelingen wel in een ander perspectief:

Lees verder: https://protestantsekerk.nl/thema/toekomstgericht-gemeente-zijn/