Nieuwe voorzitter classis stelt zich voor: Ronald Schippers

Beste gemeenteleden van onze PKN in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,

Ik wil me via dit bericht graag even voorstellen. Dit heb ik al kort gedaan op de afgelopen classisvergadering. Ik ben Ronald Schippers en ik mag vanaf 1 januari de rol van voorzitter van onze classis op me te nemen. Ik zal deze rol overnemen van Arie Haasnoot die met veel toewijding deze positie gedurende tien jaar heeft bekleed.

In de afgelopen 30 jaar heb ik altijd, naast mijn loopbaan in de technologiesector, tijd kunnen en willen spenderen aan de opbouw van Gods kerk hier op aarde, en dit heb ik met veel plezier en met mooie mensen mogen doen in lokale gemeenten. In verschillende rollen heb ik bij mogen dragen. Als gemeentelid, penningmeester, jeugdwerker, ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Ik heb actief mee mogen leven in zowel de Gereformeerd vrijgemaakte kerk waarin ik ben opgegroeid als in de PKN, waar ik nu al ruim 15 jaar lid van ben.

In 2023 bracht onze reis ons naar Willemstad in Noordwest Brabant waar mijn vrouw, Nicolien Luitwieler, predikant is geworden van de Protestantse gemeente. Samen zijn we daarheen verhuisd met onze twee honden, Guus en Gijs. Deze nieuwe stap in ons leven geeft me de kans om op een andere manier bij te dragen aan het werk van de kerk.

En toen kwam de classis op mijn pad. Ik zie het als een mooie taak voor de classis en daarmee voor mijzelf om individuele gemeenten te ondersteunen in het zijn van actieve en levend(ig)e gemeenten van Christus. Daarbij kan de classis faciliteren in samenwerking tussen gemeenten onderling en met de landelijke organisatie.
Wij staan in dienst van de gemeenten en Gods wereldwijde kerk. Samenwerking is een prachtig middel om van elkaar te kunnen leren en elkaar te ondersteunen in kerkzijn in deze veranderende maatschappij.

Voor nu wens ik jullie allen een gezegend en gezond 2024 toe, en mogelijk ontmoeten we elkaar op 24 januari tijdens de aankomende classisvergadering.

Met vriendelijke groet,

Ronald Schippers

 

Ronald Schippers volgt Arie Haasnoot op, waarvan op 24 januari 2024 in de classisvergadering vanaf 20.00 uur in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch officieel afscheid wordt genomen.