KERSTGROET 2023

Een mooi en gezegend kerstfeest gewenst!
Christus wordt steeds opnieuw geboren

Madonna del Mare Nostrum

Het lijkt een foto, toch is het een schilderij. Helaas is het nog steeds een actueel beeld Maria: de Madonna del Mare Nostrum, gemaakt door Hansa / Hans Versteeg (http://hansaversteeg.com/ ). Hij schilderde Maria als een uit de Middellandse Zee geredde vluchteling. In plaats van een stal ziet de toeschouwer een foliedeken om haar en haar kind te behoeden tegen onderkoeling. Deze Maria brengt het verhaal aan de tijd, want het verhaal van de geboorte gaat er niet over dat Christus eens ooit daar geboren is in Bethlehem, maar dat hij steeds opnieuw wordt geboren in mensen, en misschien vooral op plaatsen waar voor mensen geen plek is.
Ik vind het een treffend beeld, maar bedenk erbij dat we dit jaar net zo goed voor een beeld hadden kunnen kiezen van de kapotgeschoten huizen in Oekraïne en Gaza, en de talloze mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, op de vlucht zijn, en verlangen naar de stad van vrede.

God is dichtbij

Het verhaal van kerst is het verhaal van de incarnatie, God die mens wordt op aarde, en temidden van de mensen wil wonen. Heel dichtbij eigenlijk. Het kind in doeken gewikkeld drukt de menselijke gestalte uit. En het kind liggend in de kribbe wijst op de bescheidenheid waarmee God zich in de wereld zichtbaar maakt. Niet groots en bijzonder in een paleis, geen sterrencultus, nee, heel gewoon.

Gemis

Voor sommige mensen is deze maand juist een zware tijd. Vanwege verlies, het gemis van een dierbare, de pijn die wordt veroorzaakt doordat een familielid er niet bij kan of wil zijn. En met alle opgedrongen gezelligheid in de commercie kan het scherper voelen dan anders, en verzuchten mensen dat het fijn zou zijn als deze feestmaand weer voorbij zou zijn.

Herdenkingskas in Bergen op Zoom

In een glazen kas in het centrum van Bergen op Zoom kunnen bezoekers deze maand binnenlopen om stil te staan bij het verlies van een dierbare, zo schrijft Trouw op 19 december. Het initiatief slaat aan en trekt honderden bezoekers.

‘Niet voor iedereen is de feestmaand december gezellig’, zegt rouwdeskundige Jos de Keijser. Rouwen & Vieren, luidt het motto in de glazen ruimte op het Gouvernementsplein. Aan de voet van de Dikke Boom – een plataan van anderhalve eeuw oud – kan iedereen binnenstappen om tijdens de feestmaand stil te staan bij het verlies van een dierbare.

Initiatiefnemer Eric van der Geer, scriba bij de Protestantse Kerk, ziet de emoties die het bij de mensen oproept. “Wanneer wij in de kerk onze gemeenteleden herdenken, geven we aan het einde alle aanwezigen de kans om een kaarsje te komen aansteken. De laatste jaren valt het me op dat bijna iedereen naar voren komt. Deze kas is niet aan religie gebonden. We lossen hier ook het rouwproces niet op. Maar mensen vinden hier wel ondersteuning, juist in een maand waarin veel wordt gevierd.”
De Rouwen & Vieren Kas is ook in Amsterdam, Amersfoort, Bergen op Zoom, Den Haag, Ede en Utrecht te vinden.

Een troostende gedachte kan zijn, dat Jezus niet is gekomen voor wie het al goed gaat, maar dat hij er allereerst is voor de mensen die het moeilijk hebben, en dat hij deze mensen opzoekt. Hij komt heel dichtbij eigenlijk, en ziet de mensen aan in hun pijn, en met hun hoop en verlangen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet overwonnen.

Open ons voor een ruimte die groter is dan ons heden en verleden:
Open ons naar de toekomst, open uw toekomst voor ons.

 

Temidden van alle gezelligheid vind ik dit altijd weer een zachte gedachte, dat God – Immanuël – onder mensen is komen wonen.
Gewoon. Juist heel gewoon.

De kerk is de plek waar we dit mysterie in de Kerstnacht vieren.
Het hoopvolle is dat het steeds opnieuw gebeurt, dat Christus wordt geboren, in mensen.
Maar deze nacht staan we allereerst stil bij de geboorte van een kind, en de moeder die het kind het leven geeft.

15 december 2023


Namens het breed moderamen wens ik u een gezegend kerstfeest en heil en zegen voor het nieuwe jaar.
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85