Pioniersplek Zin op School

Op weg naar Kerst bij Zin op School

Het eerste jaar van Pioniersplek Zin op School op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk is tot nu toe totaal anders gelopen dan we hadden verwacht. Dat geldt voor iedereen, en dus ook voor ons. De coronacrisis zorgde ervoor dat we onze plannen moesten herzien. We konden niet met ouders praten op het schoolplein, geen Kliederklassen organiseren met kinderen en ouders, waar we bij de opening zo enthousiast mee begonnen waren. En twee van onze teamleden moeten buitengewoon voorzichtig zijn vanwege hun gezondheid en zitten thuis.

Het lukte wel om in te spelen op de behoefte van niet alleen onze school, maar ook van omliggende scholen om filmpjes te maken over Bijbelverhalen.
Tijdens de periode in het voorjaar dat de kinderen thuis zaten deelden we eerst filmpjes over de verhalen van het Bijbelproject, toen over de tijd naar Pasen, daarna naar Pinksteren, en voor in de klassen bleven we tot de zomer voor onze school filmpjes maken, bijv. over de reizen van Paulus. Steeds leidden we de verhalen in vanuit de situatie waar we met elkaar inzitten – met een steeds weelderiger haardos vanwege de sluiting van de kapsalons 😉.
Ook organiseerden we een online paasviering met Marcel Zimmer en Matthijs Vlaardingerbroek. Na de zomervakantie organiseerden we opnieuw een online viering met Marcel Zimmer over ‘Back to school’. Alles is terug te zien op het YouTube-kanaal van Zin op School.

Na de zomer wilden we graag weer iets met de leerlingen gaan doen, ook al kunnen we daar niet de ouders bij uitnodigen en moeten teamleden thuisblijven. Met hulp van vrijwilligers en de geweldige conciërges van school zijn we bezig om een kerstfilmpje te maken, waarin jonge kinderen het kerstverhaal vertellen zoals zij zich dat herinneren, en oudere kinderen dat verhaal uitbeelden. Het filmpje wordt onderdeel van de kerstviering die noodzakelijkerwijs in de klassen wordt gehouden. Ook geven we de kinderen een kerstspel mee dat ze in hun gezin en familie kunnen spelen, ook op afstand via Zoom e.d.
Zo komt het kerstverhaal ook ter sprake in de gezinnen, ook al kunnen we niet met de gezinnen iets doen op school.

De klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende kerken en de school heeft ons in oktober bemoedigd met de mooie resultaten die zij zien. Wijzelf voelen de kwetsbaarheid van ons team en de moeite om de oorspronkelijke plannen los te laten. We kunnen minder in gesprek met ouders en leerlingen dat we wilden, en proberen op een creatieve manier te ‘zenden’ en kinderen bij ons pionierswerk te betrekken.

Daarom zouden we ook uw gebed willen vragen voor ons team. Om de gezondheid van Patricia en Sandra, en om mensen die ons team zouden kunnen versterken. We hadden gehoopt vanuit activiteiten ouders te vinden die onze missie mee zouden willen vormgeven, maar dat lukt nu logischerwijs niet. Wilt u ook bidden voor de creativiteit die nodig is om onze plannen op een andere manier vorm te geven en in contact te komen met leerlingen en hun ouders?

Tenslotte hopen we volgend jaar een tweede pioniersjaar in te gaan. Daar is uw steun onontbeerlijk voor. Mocht u ons werk willen steunen, dan is uw gift van harte welkom op www.zinopschool.nl/steun-ons (ANBI-status; uw gift is aftrekbaar).

Kijkt u eens op onze website voor actuele informatie: www.zinopschool.nl/actueel.
Van harte welkom, en dank u wel voor uw belangstelling.
Namens Pioniersplek Zin op School,
Sandra Gaakeer, Patricia Slosse, Tascha van de Wouw en ds. Otto Grevink