KERK NA CORONA juni 2021

De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. Kerkdiensten moesten plotseling online worden gevolgd, andere ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd. Langzaam aan kunnen we uitzien naar de tijd ná corona. In de nieuwe brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’ worden handreikingen gegeven bij verschillende momenten van versoepelingen. U kunt de brochure op deze website bekijken en downloaden: PKN-Kerk-na-corona.pdf
‘Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt’, zo klinkt een lied. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer onbekommerd te kunnen ontmoeten en weer samen uit volle borst te zingen, elkaar te begroeten met een handdruk, samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat hebben we gemist!

Voorbereiden

Naar aanleiding van vragen uit gemeenten over hoe men zich moet voorbereiden op de periode na de lockdown en het vraagstuk of en op welke manier de coronacrisis het kerk-zijn veranderd heeft, vroeg de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een aantal mensen hierover na te denken. De brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’ is hiervan het resultaat. “We hopen dat kerkenraden, gemeenten en classes de brochure gebruiken om zich voor te bereiden op de periode na de coronacrisis,” aldus de werkgroep.
Omdat er veel gebeurd is in het afgelopen jaar, en omdat mensen heel verschillend hebben gereageerd op de pandemie, willen we gemeenten en kerkenraden ondersteunen met materiaal om over een aantal thema’s het gesprek te voeren. Het ligt voor de hand het te hebben over wat de pandemie met mensen heeft gedaan, en hierbij de mensen te betrekken die hard hebben gewerkt om de kerk op een creatieve manier door te laten gaan – en die gaandeweg misschien wel moe zijn geworden,” aldus ds. Marco Luijk.

Gespreksvragen

De bijdragen zijn in drie rubrieken ingedeeld: ‘Kerk in opmaat’, ‘Kerk’ en ‘Kerk naar buiten’. Die indeling geeft een volgorde aan: vanaf de kerkenraadstafel en de huiskamertafel naar het kerkgebouw, en van het kerkgebouw de wereld in. Tussen de verschillende onderdelen vindt u theologische reflecties over de aanwezigheid van God, de voorzienigheid en het lijden. Na ieder hoofdstuk vindt u gespreksvragen om verder met elkaar te overleggen. U kunt de brochure hier bekijken en downloaden: PKN-Kerk-na-corona.pdf (classisbrabantlimburg.nl)

Op de website van de landelijke kerk vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over online vieringen: Kerk-zijn in coronatijd: ‘Kerk in de huiskamer en huiskamer in de kerk’ | Protestantse Kerk in Nederland

CORONA – WAAR STAAN WE NU?

Er is een belangrijke versoepeling van kracht op dit moment. Er kunnen i.p.v. dertig kerkgangers nu 10% van het aantal zitplaatsen gebruikt worden bij een kerkdienst mits er wordt voldaan aan de maatregelen.

De versoepelingen brengen de vraag met zich mee wat plaatselijk verantwoord is. De kerkenraden worden gevraagd met wijsheid beleid vast te stellen. En zoals ook in de samenleving gaat het sommigen te langzaam en anderen te snel.
Het is niet de bedoeling dat we gaan twisten over onze opvattingen in gemeenten. Want er zit achter elk standpunt een verhaal. Laten we als broeders en zusters met elkaar omgaan juist als onze meningen uiteenlopen. Want dat is toch wat ons als gemeente van Jezus Christus kenmerkt? – dat we elkaar proberen te horen en begrijpen.

Het advies of de richtlijn die het moderamen van de synode geeft is uitdrukkelijk als advies bedoeld, en niet als wet, ook al lijkt dat misschien wel zo als er dringend wordt geadviseerd. Om een discussie in de gemeente te voorkomen waar men niet uitkomt, kiest een deel van de kerkenraden ervoor om het landelijk advies te volgen, en dat is prima. In de komende periode echter zal er meer handelingsruimte komen wat er toe zal leiden dat er plaatselijk keuzen gemaakt dienen te worden.

Er is een routekaart gepubliceerd die kan dienen als handleiding voor het plaatselijke beleid: CIO stelt Covid-routekaart voor kerken vast | Protestantse Kerk in Nederland