Wat gebeurt er met kerst in andere gemeenten?

In Veldhoven zijn dit jaar Lessons & Carols op zondag 20 december. Een vrijwel geheel instrumentale versie met “eigen” musici voor koper, viool, orgel en slagwerk. Een Kerstwandeling (op basis van idee PKN-website) door de wijk rondom de kerk met 7 stations, in de middag van 24 december. De Kerstnachtviering om 22.30 uur en de Kerstmorgenviering om 10.00 uur. Er is een jarenlange traditie van een adventsviering met broodmaaltijd waar ca. 100 deelnemers op afkomen. Dit jaar is er als alternatief een ‘bezorgronde’ waarbij 80-plussers een ‘goody-bag’ krijgen met een kerstgroet, het blad Elizabeth en wat lekkers. De mensen worden uitgenodigd om een digitale adventsviering vanuit de Immanuelkerk via Kerkomroep te volgen.

In Roermond is er de jaarlijkse kerstmusical op kerstavond. Deze wordt nu digitaal gestreamd (net als alle andere diensten trouwens). Het blazers-ensemble oefent thuis, neemt muziek op en compileert dit samen tot een aantal digitale liederen- om in de kerstdienst af te spelen. De jaarlijkse Drielandendienst- krijgt nu digitale bijdragen (muzikaal, koorzang, lezing, gebed) vanuit Duitsland/ Engelse gemeenschap. “We hebben al een paar jaar een pop-up koor, wat wisselend van samenstelling meewerkt aan de dienst, maar ook in corona-tijd bij jubilea mensen toezong op hun balkon. Dit jaar willen we dat in elke wijk doen. En er komt een engelen project. We houden met kerst een tweede kerkdienst, in het Farsi- met maaltijd, farsi predikant, farsi liederen.”

In Bergen op Zoom organiseert de gemeente samen met de lokale televisiezender een TV kerstviering (oecumenisch) met 5 protestantse gemeenten en 7 parochies. In plaats van de de jaarlijkse kerstmarkt wordt een ‘afhaal kerstmarkt’ en ook een ‘afhaal oliebollenactie’ georganiseerd. Met groepjes senioren worden kleine vieringen gehouden met aan het eind een kopje koffie en een snoeperij terwijl mensen op hun plek blijven zitten in de kerkzaal. En er worden kerstpakketten rondgebracht bij mensen die dat nodig hebben.