De classis komt naar u toe in 2024

Samen zoeken naar de weg om een levendige gemeente te zijn

We krijgen zo af en toe de klacht dat de classis op afstand is komen te staan sinds de kerkordewijziging van 2018.
Daarom hebben we besloten om vanuit de classis op bezoek te gaan bij de gemeenten door met alle 11 ringen in gesprek te gaan in 2024.

De bijeenkomsten duren steeds van 18.00 – 21.00 uur. De ring vertegenwoordigers kunnen zich hiervoor aanmelden, en wij zullen van onze kant u benaderen voor een afspraak voor het bezoek.

De classis wil graag in gesprek over het levendig houden van gemeenten en het zoeken naar de weg om een levendige gemeente te zijn en hoe de classis hierin haar bijdrage kan leveren.
We bezoeken daartoe alle 11 ringen met een Roadshow. Dat is een wat populaire benaming voor ons bezoek waarin we als classis met de gemeenten in gesprek gaan op de ringen.

We zien diverse uitdagingen binnen de gemeenten die wij vanuit de classis willen ondersteunen. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met een tekort aan ambtsdragers.
Hoe kun je met teruglopende bestuurskracht tóch voluit kerk zijn? Kerk zijn op je eigen dorp, in je eigen wijk en als zelfstandige gemeente? Bestuurlijk samenwerken kan helpen!

Andere uitdagingen liggen op het vlak van generaties; steeds meer gemeenten vragen zich af hoe het verder moet nu ze zien dat jongeren generaties niet zomaar meer naar de kerk komen.

Daar tegenover staan ook mooie positieve ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, kerk in de samenleving en het onderlinge geloofsgesprek
Over dit soort uitdagingen, positieve ontwikkelingen en de manier waarop de classis kan ondersteunen gaat het gesprek waarvoor wij graag op bezoek komen voor een persoonlijke ontmoeting.

We beginnen om 18.00 uur met een maaltijd en sluiten rond 21.00 uur af.
De belofte is dat je verzadigd naar huis gaat:
voldaan door de maaltijd en vol hoop op kansen voor jouw gemeente.

Verdere informatie bij de scriba en classispredikant.
Tot ziens in het nieuwe jaar!

 


Namens het breed moderamen wens ik u een gezegende kerstdagen
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85