NIEUWJAAR 2021 – ds. Marco Luijk

Het jaar is nog maar kort maar nu al roerig. Traditioneel bezoeken begin januari de driekoningen koning Herodes in Jeruzalem. Het is frappant dat ze daarmee eerst in het centrum van de macht belanden. De nieuwe koning blijkt daar echter niet te vinden, wel een op kwaad zinnende boze oude koning die de wereld terroriseert met twitter berichten, en die hevig schrikt van het bericht dat er een nieuwe koning komt maar zich er niet bij neer wil leggen.

En waar het president Donald Trump niet lukt om zijn gezicht op te houden, en zijn aanhangers mobiliseert om het regeringscentrum het Capitool te bezetten – waarmee de waanzin van zijn presidentschap tenslotte een inktzwarte apotheose beleeft – daar is koning Herodes nog zo wijs om niet zelf de feiten te maken maar een aantal deskundigen te raadplegen: 4.”Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5. ‘In Bethlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6. “En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’

En dat is dan weer geweldig in dit verhaal! Want ze kennen de schriften wel en noemen Bethlehem – toch de stad van David, de herdersjongen die koning werd en daarmee een messiaans voorbeeld van hoe een koning zou moeten zijn (ook al gaat het tegelijkertijd ongelooflijk mis in zijn koningschap, toch laat God hem niet vallen). Want als het dan gruwelijk mis gaat dan trekt deze koning ook het boetekleed aan. Dan blijft hij niet roepen dat het allemaal fake is en false news, en dat de overwinning van hem is gestolen. Nee, David beseft waar hij op aan gesproken kan worden, en alleen al dat maakt hem koninklijk.

De slechte verliezer Herodes zet zijn beste gezicht op als hij voor de drie koningen verschijnt. 7.”Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’”

Ook toen al speelden werkelijk en vals nieuws een rol. En als lezer voel je de dreiging.

Maar gelukkig keren de koningen via een andere weg terug zoals we weten uit het verhaal. Daarmee hebben ze niet alleen het gevaar ontweken, maar zijn ze ook andere mensen geworden. Eenmaal teruggekomen in hun paleis na het vinden van het kind zijn hen vele zaken vreemd geworden. Thuis is vreemd geworden en het vreemde thuis. Want kennis is macht, maar wijsheid is vrijheid.

Langs ’een andere weg’ betekent ook dat alles anders is nu. Was de hemel vroeger hun object van studie, iets om naar je toe te halen, om te begrijpen en te beheersen – nu heeft een radicale verandering in hen plaatsgevonden. Niet langer zijn zij het die kijken naar de hemel; maar ze beseffen: het wijde, ongrijpbare uitspansel ziet hén. De sterren huiveren, de planeten zingen, de wolken sneeuwen vrede. De hemel is hun thuis geworden.

Ik wens u allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar!

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Gebed

Zo ver
is dit jaar
nog niet onderweg
of de wereld lijkt al weer in brand te staan:
de bestorming van het Capitool,
een eens machtige democratie in verval,
de leugen die voor waarheid wordt verkocht;
een vaccin dat de problemen moet oplossen,
we zijn er blij mee
en tegelijkertijd duurt het wachten lang,
en wie mag eerst en wie wordt laatste?
Er wordt wat opgeofferd
voor het behoud
van de macht
voor het ophouden
van de schijn
voor het verbloemen
van onze kwetsbaarheid.
Niets menselijks
is deze wereld vreemd
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U.