Advent en Kerst 2021 – lied en gebed

Lied 945

Ja, het liefst zou ook ik,
als die andere drammers,
God tot ingrijpen dwingen
met de almacht van Hem;

en ik houd stiekem hoop
op de heer van de machten,
een reusachtige redder
van een wereld in nood.

Maar dan klinkt: “Zie de mens
en ik kijk in een spiegel,
zie het lijden, de onmacht,
mijn armzalig gezicht.

En ik schreeuw, bal mijn vuist:
ach, wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven?
Brengt een mens ons soms heil?

Ja, het liefst bid ook ik
tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven,
met de blik afgewend.

Ik huil mee met het volk,
ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor het teken:
in een mensengezicht.

Lied 945 nieuwe liedboek
Tekst Kurt Rose, vertaling Andries Govaert.


Gebed in de Kerstnacht

Hemelse Vader,
in de onzekerheid van deze tijd
als gevolg van de corona-pandemie,
in alle angst en nood,
bidden wij tot u
en slaan onze ogen op
naar de hemel,
naar de ster
die fonkelt aan het gewelf,
en prenten wij ons de boodschap
van de engel in:
Vreest niet, wees niet bang,
want voor jou is heden een Redder geboren.

Geef dat wij leren leven
uit vertrouwen,
dat we de goedheid van de schepping zien,
dat we dankbaar zijn
om al het goede dat ons ten deel valt,
dat we beseffen
hoe gezegend we vaak zijn.

Laat ons niet opgaan in de waan van de dag,
open onze telkens opnieuw
voor wat wezenlijk is, en wat niet.

Laat ons niet ondergaan in onze zorgen.
Leer ons leven met de waarheid
dat we niet alles in de hand hebben,
en nochtans op een ontspannen
wijze kunnen leven.
Laat ons niet wanhopen,
of alleen maar verontrust zijn.
Geef dat we ons toevertrouwen
aan U,
aan de liefde en de vrede
waarmee u de wereld
in uw hand houdt.

Wees een licht in deze dagen
voor wie troost en bemoediging nodig heeft,
wees een vuur in deze wereld
dat het onrecht wegschroeit,
wees de zachte kracht
die wonden heelt.

Zend uw Geest in deze wereld,
verlicht ons hart,
juist bij dit kerstfeest,
en kom ons met uw warmte en stralen tegemoet.

Door Hem, in deze nacht geboren,
die ons stralende voorbeeld is,
onze Heer, Jezus Christus, uw zoon.
Amen.


Ideeën voor advent en kerst

Zie: Advent & Kerst | Protestantse Kerk in Nederland

________________________________