Samen Jong in de Kempen – Kernwaarden van een kerk met de volgende generaties

Zaterdag 11 februari j.l. was er in de Immanuelkerk in Veldhoven een ‘retraitebijeenkomst’ voor kerkenraadsleden van de KempenKerken en medewerkers van de jeugdactiviteiten. Aan de hand van het boek ‘Samen Jong’ [Samen Jong, Kernwaarden van een kerk met alle generaties. Sabine van der Heijden e.a.; 2016/2022] werd nagedacht en gesproken over mogelijkheden om met en voor alle generaties een inspirerende en spirituele kerk te zijn.

De ongeveer 40 deelnemers worden in de Immanuelkerk welkom geheten door voorzitter Anneke van der Linde, waarop regiopredikant Pieter van Winden, voorgaat in een ochtendgebed met liederen, lezing en gebed.

Een vrolijke chaos ontstaat bij het kennismaken. De aanwezigen mogen zich in de ruimte verspreiden, zoveel mogelijk naar geografie van hun gemeente ten opzichte van de Immanuelkerk. Bergeijk het meest zuidelijk, Bladel het meest oostelijk en Valkenswaard het meest zuid-westelijk. Hoogeloon, Eersel en Aalst-Waalre daar van oost naar west tussenin. Daarna volgt een ruimtelijke verdeling naar leeftijd (onthullend!) en nog één, nu naar functie. De geografische verdeling verloopt het makkelijkst, behalve voor Matthijs de Vries, die het hele oostelijke segment moet zien te omvatten. De leeftijdsverdeling vergt veel vragen: zou ik voor of achter jou moeten staan, hoe oud ben jij eigenlijk? Opvallend is dat bij de functies de verkondigers van het woord elkaar snel gevonden hebben, maar wie zijn de diakenen en waar de scriba’s?

Sabine van der Heijden, docent opleiding hbo-Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk de Lichtboog in Houten en mede-auteur van het boek Samen Jong, presenteert de 6 kernwaarden uit het boek.
Ze begint met de prikkelende vraag: wat is nodig om te zorgen dat jonge mensen bij de kerk blijven of terug komen? De deelnemers noemen o.a. aandacht en ruimte voor eigenheid. En waarom dat nodig is? Geopperd wordt: voor vitaliteit, goed voor de jongeren, maar ook goed voor de niet meer jongeren.
Na een groot waarderend onderzoek in de Verenigde Staten is daar in 2016 het boek Growing Young uitgekomen. In Nederland werd het onderzoek met de 6 principes die daar uit voort kwamen ook gewaardeerd en in 2022 is een heel eigen Nederlandse versie van het boek gepubliceerd: Samen Jong.

Kernwaarden die besproken zijn:

  • Een warme gemeenschap vormen
  • Jongeren verantwoordelijkheid geven
  • Hart voor jongeren hebben
  • Prioriteit geven aan jongeren en hun gezinnen
  • Beste buren zijn
  • Jezus’ boodschap serieus nemen
  • LUISTEREN – LUISTEREN – LUISTEREN

Lees het hele artikel verder, klik hier: Samen Jong in de Kempen