Delegatie classis bevestigt oecumenische, internationale vriendschap

De polarisatie van de samenleving en de christelijke reacties daarop

In de dagen na Pasen, 19-21 april 2022, vond de jaarlijkse oecumenische ontmoeting met het bisdom Kurhessen Waldeck en Den Bosch, en de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne in de Trappistenabdij Koningshoeven bij Tilburg plaats. Het thema voor deze ontmoeting was dit jaar ‘de polarisatie van de samenleving en de christelijke reacties daarop’.

De drie geestelijk leiders van de deelnemende kerken, bisschop Dr. Beate Hofmann, bisschop dr. Gerard de Korte (links) en classispredikant Marco Luijk, tijdens een oecumenische vespers.

De vriendschap tussen de Evangelische Kerk Kurhessen-Waldeck (EKKW), het Rooms-Katholieke Bisdom `sHertogenbosch en de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallone van de Protestantse Kerk Nederland bestaat al meer dan een halve eeuw. Het vijftigste jaar van vriendschap werd bevestigd en vernieuwd met de ondertekening van een document tijdens deze ontmoeting. Eigenlijk zou dit het afgelopen jaar zijn gebeurd. Door de pandemie was alleen een virtuele ontmoeting mogelijk. Alle betrokkenen waren blij om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten.

Het inhoudelijk gesprek

In haar presentatie over het thema beschreef bisschop prof. Beate Hofmann succesvolle voorbeelden die zich verzetten tegen polarisatie, zoals het initiatief “Offen für Vielfalt” (Open voor diversiteit) of haar concept voor het bevorderen van sociale netwerken. Ze legde uit dat er twee modellen zijn om sociale cohesie te bevorderen. Ofwel ga je waardegericht te werk, dan zoek je het uiteindelijk in het verleden. Of je ontwikkelt samen inititieven voor meer samenhang in de samenleving, oftewel procesgericht.
Hofmann beschreef de uitdaging om in de eerste plaats de diversiteit in de EKKW waar te nemen (een ‘wit’ zelfbeeld overheerst nog steeds), het discours over racisme zal nog steeds beter bekend gemaakt moeten worden en als kerk sterker de rol van sociaal intermediair op zich te nemen (bemiddelaar tussen posities ).

De theoloog en filosoof prof.dr. Theo de Wit (Universiteit van Tilburg) hield zijn lezing over het thema met de titel “Veerkracht gevraagd!” en verwees naar de controversiële jurist en filosoof Carl Schmitt (1888-1985), die tijdens het nazi-tijdperk een roemloze rol had gespeeld. Schmitt erkende al vroeg dat de sociale orde en de manier van leven van de 20e eeuw altijd al op het spel had gestaan. Het antwoord van Schmitt was echter een autoritaire staat, terwijl het antwoord van De Witt is om coëxistentie en burgerschap te versterken. De lezingen werden door de deelnemers geëngageerd en voor een deel controversieel besproken.

Deze zeer boeiende lezing van Theo de Wit is het nalezen waard!
lees en/of download: >>  Veerkracht gevraagd door Theo de Wit.pdf .


Verheugd over de officiele bevestiging van vriendschap (van links naar rechts): bisschop Dr. Gerard de Korte, bisschop dr. Beate Hofmann en Classis-predikant Marco Luijk.

Maar het was niet alleen tijd voor discussies. Spirituele hoogtepunten waren twee vespers. Vluchtelingen uit Oekraïne worden momenteel opgevangen in Klooster Koenigshoven, voor wie priester Ton Sip woensdag voor de orthodoxe Pasen een Byzantijnse vespers in de kloosterkerk vierde, deels in het Oekraïens. Er waren monniken uit het klooster en gasten uit Duitsland en Nederland.

Op de tweede dag werd in de indrukwekkende gotische Sint-Janskathedraal in `s-Hertogenbosch een vesper gehouden door de drie geestelijk leiders, Hierin kwam de oecumenische verbondenheid tot uiting. Die verbondenheid bleek ook tijdens een ongepland bezoek aan de protestantse Grote Kerk in de stad, die in zijn eenvoud een contrast vormde met de katholieke kathedraal.

In de discussies, vieringen en in de vele gesprekken werd duidelijk dat de langdurige vriendschap tussen de Duitse en Nederlandse kerken een sterke basis heeft. Bij de volgende bijeenkomst in 2023, wanneer EKKW gastheer zal zijn, zullen innovatieve kerkprojecten in beide landen centraal staan. Zoals de gezamenlijke verklaring omschrijft hoe we van elkaar leren: “hoe andere kerken hun pastorale bediening organiseren om het evangelie van de liefde van God in Jezus Christus in een steeds meer geseculariseerde samenleving naar mensen toe te brengen. Dat geeft vertrouwen om nieuwe wegen in te slaan.

De drie delegaties in het zonnetje voor de Sint-Janskathedraal in `s-Hertogenbosch


Een miljoen katholieke christenen behoren tot de Bisdom `s-Hertogenbosch, het is georganiseerd in 60 parochies en 250 gemeenschappen. De Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne in de Protestantse Kerk en Nederland omvat 140 parochies met 150.000 leden. In de Classis werken 250 predikanten. De Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck heeft bijna 800 predikanten. 750.000 mensen behoren tot de 650 gemeenten.


Dit is een bewerking van de Duitse tekst op de website van de Evangelischen Kerk van Kurhessen-Waldeck:
Het Duitse origineel kunt u nalezen op: https://www.ekkw.de/aktuell/meldung/aktuell_35344.htm
Foto’s: medio.tv/Dellit