Laat de kerken volstromen

ds. Judith van den Berg-Meelis

‘Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in de kou’.
Die oproep doet de Protestantse Diaconie van Gouda in een open brief aan alle kerken in ons land.

Via de oud-predikant van Roermond ds. Judith van den Berg-Meelis (nu diaconaal Predikant in Leiden) kwam de volgende oproep binnen.

De Protestantse Kerk in Gouda is een van de kerken die in de afgelopen tijd noodopvang boden aan dakloze asielzoekers uit Ter Apel. De voorzitter van het College van Diakenen en de diaconaal consulent gaven leiding aan een groep vrijwilligers die dit organiseerde. Naar aanleiding van hun ervaringen schreven zij een ‘open brief aan alle kerken in ons land’, die begint met de oproep:

‘Doe de kerken open. Het kan.’

(…) ‘Op dit moment staan er mensen buiten de hekken van Ter Apel. Als kerk hebben we de ruimte. Het wordt u in de schoot geworpen. Laat de kerken volstromen.’

Vertegenwoordigers van de Protestantse kerk uit Gouda zijn de afgelopen maand meerdere keren in Ter Apel geweest en troffen daar ‘goedwillende ambtenaren die niet in staat zijn om haperend regeringsbeleid om te zetten in uitvoerbaar en daadkrachtig handelen. (…) Individuele overheidswerkers (…) stralen uit dat ze het failliet van dit proces niet kunnen keren. Met mensen op natte grasveldjes uren in de regen als gevolg. Op zijn best worden deze mensen dagelijks opgehaald, van nachtlogies voorzien en de volgende dag weer voor de poorten gedropt.’
(…)
Waar onze overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te staan. Punt. Gooi die deuren open. (…) Heet mensen welkom, geef ze te eten, te drinken en een droog bed om op te slapen. Behandel ze zoals u behandeld zou willen worden. Dat is wat je doet als kerk. En het is genoeg.
(…)
Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. Waar staat het voorbehoud in de bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?
(…)
Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in de kou. Vervolgens geeft dit onze overheid de nodige ruimte om hun zaken op orde te krijgen. Misschien duurt dat wat langer dan beloofd. Dat geeft u de tijd om nog wat meer warmte en liefde uit te delen. Laat onze kerken volstromen.’

Ook in Leiden zijn meerdere opvangplekken gecreëerd, voornamelijk via de lokale protestantse en RK kerken, (kerkruimtes, huizen en kerkzalen). De begeleiding wordt georganiseerd door INLIA.

Ook uw kerk kan deel uitmaken van dit netwerk, net zoals een paar jaar geleden in een aantal gemeenten onderdak is geboden.
Voor verdere informatie zie https://www.inlia.nl/nl

Er staat een vergoeding tegenover, zodat u niet eerst hoeft te beginnen met het werven van geld.