Kerk en Toerisme Chaam zoekt vrijwilligers

De Stichting Kerk en Toerisme in Chaam (bij Breda) zoekt vrijwilligers die gedurende twee weken als campingpastor aan de slag willen op een van de campings in West Brabant. In de merkwaardige tijd waarin we nu leven is voor veel mensen een luisterend oor meer dan welkom. En luisteren kan immers ook tijdens een boswandeling!

Zie: www.kerkentoerisme.nl

In de zomermaanden biedt de werkgroep laagdrempelig aanwezigheidspastoraat aan campinggasten in het gebied ten zuiden van Breda. Daarvoor zoeken wij studenten theologie, pastoraat of sociaal werk; bevlogen gemeenteleden of pastoraal werkers.

De Stichting Kerk en Toerisme organiseert dit pastoraat gedurende vier weken. In de laatste twee weken van juli en de eerste twee weken van augustus stelt de Stichting een ingerichte caravan beschikbaar voor campingpastores op campings in de omgeving van Chaam, waaronder RCN-camping De Flaasbloem.

De Stichting Kerk en Toerisme bestaat uit een werkgroep van vrijwilligers die onder meer de caravans beheren en de campingpastores begeleiden. Op de eerste zaterdag in juni is er een kennismakingsbijeenkomst voor de vrijwillige campingpastores en de vrijwilligers van de Stichting, die gedurende de zomer als begeleider en klankbord van de campingpastores meedoen. De campingpastor bewoont gedurende twee weken de caravan als kampeerder onder de kampeerders en zoekt contact met medekampeerders, met name met mensen die behoefte hebben hun verhaal te vertellen. Bij veel mensen komen juist in de vakantie de zorgen of problemen bovendrijven. Juist dan is er behoefte aan een neutraal en bemoedigend luisterend oor. Het campingpastoraat is met nadruk gericht op ontmoeting en het bieden van een luisterend oor, niet op ‘zieltjes winnen’.

Elke dinsdagochtend ontmoeten de campingpastores en hun begeleiders elkaar in de consistorie van de Ledevaertkerk om bij te praten. De Stichting Kerk en Toerisme biedt de beschikking over een goed uitgeruste caravan, begeleiding door de werkgroep Kerk en Toerisme en een kleine onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding.

Van de campingpastores vragen wij beschikbaarheid voor 2 weken in de periode 17/7-31/7 of 31/7-14/8 2021, de vaardigheid om zelfstandig contacten leggen onder de campinggasten en pastorale bevlogenheid en openheid.

Informatie en opgave bij:
Ds. Sara Dondorp
saradondorp@xs4all.nl
0161-769046
06-24339057
www.kerkentoerisme.nl