Classicale werkdag 1 oktober 2022

Bent u benieuwd wat er speelt op het kerkelijke erf en waar gemeenten tegen aan lopen en mee te maken hebben, kom dan naar de classicale werkdag.
Of wilt u meer weten over het belang van de classis voor de gemeenten,
of wilt u informatie over de spelregels op het gebied van beheer, financiën en gebouwen, kom dan naar de inleiding van de voorzitter van het Generale College voor behandeling beheerszaken en hij vertelt u over de laatste ontwikkelingen.

Bent u geïnteresseerd hoe het kerkrecht functioneert en wat voor zaken er spelen bij gemeenten in de classis, kom dan naar de inleidingen over bezwaren en geschillen en het opzicht.

De voorzitter van het Generale College voor de visitatie vertelt u over de ins en outs van de visitatie als instrument om te bemiddelen en conflicten op te lossen.

Deze dag is open voor mensen die geïnteresseerd zijn.

In het ochtendgedeelte van het programma zijn er inleidingen over de essentie van de verschillende taakvelden van de classis en de actuele ontwikkelingen. In de middag zijn er workshops waarin actuele casuïstiek wordt besproken.

Datum:

1 oktober 2022

Plaats van samenkomst:

Het nieuwe Rehoboth (oude gemeentehuis)
Grote Kerkstraat 32
4261 BE Wijk en Aalburg.
Omdat deze plaats niet optimaal bereikbaar is met openbaar vervoer zullen we zorgen voor vervoer vanaf station Den Bosch.

Het programma:

 • 9.00   uur Inloop en koffie
 • 9.30   uur Viering
 • 10.00 uur Woord van welkom door de praeses van de classis: dhr. Arie Haasnoot
 • 10.10 uur Inleiding over de positie van de classis en haar Breed Moderamen: wat maakt het classicale niveau belangrijk, waarom is zij er en wat zijn de mogelijkheden.
 • 10.35 uur Pauze
 • 10.45 uur Inleiding kerkrecht en opzicht met gesprek, prof. dr. Leo Koffeman
 • 11.05 uur Inleiding kerkrecht en visitatie met gesprek, ds. Klaas Bakker, voorzitter GCV
 • 11.25 gesproken column
 • 11.35 uur Inleiding kerkrecht en financieel beleid en beheer met gesprek, dhr. Wim Oosterom voorzitter GCBB
 • 11.55 uur Inleiding kerkrecht en Bezwaren en Geschillen, ds. Wim Bisschop, voorzitter CCBG
 • 12.15 uur Pauze en lunch
 • 13.30 uur Workshops met inleiders, casuïstiek
 • Van tevoren keuze 1 en 2 opgeven.
  • Workshop 1 opzicht met prof. Leo Koffeman
  • Workshop 2 visitatie met ds. Klaas Bakker
  • Workshop 3 financieel beleid en beheer met Wim Oosterom
  • Workshop 4 bezwaren en geschillen met ds. Wim Bisschop
  • Workshop 5 classis met ds. Marco Luijk
 • 14.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting ds. Marco Luijk

Er is nog plaats voor geïnteresseerden.
U kunt zich opgeven bij de classispredikant of de scriba.
Liefst zo spoedig mogelijk.

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85