Oproep CCBB: collegeleden en beoordelaars gezocht

Gezocht: collegeleden voor het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Brabant,Limburg en Réunion Wallonne (CCBB)

Ben jij een (ervaren) professional op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk? Dan kom je als geroepen!

Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig en vraagt om een goede samenwerking. Soms is het moeilijk en uitdagend, maar samen met de andere collegeleden wordt eigenlijk altijd wel een goede oplossing gevonden. Centraal staat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën in onze classis. Het CCBB is er naast hun kerkordelijke taak van toezicht ook om mee te kijken, mee te denken en soms mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van ruim 200 diaconieën en gemeenten in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd van vaak krimpende middelen en beschikbaarheid van mensen.

Wat verwachten wij van jou?
Het meest van belang is ervaring met bestuurlijke taken (met name op diaconaal- en/of kerkrentmeesterlijk gebied) en betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland via lidmaatschap bij een van de gemeenten.

In verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor een lid van het CCBB:

 • Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of je hebt anderszins kennis en ervaring in het kerkenwerk.
 • Bij voorkeur is met door studie en/of ervaring expertise opgedaan op één of meerdere van de volgende gebieden: juridisch, financieel, technisch en bestuurlijk.
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, bent communicatief vaardig en in staat met conflictsituaties om te gaan.
 • Je hebt ervaring met het formuleren en toetsen van (toekomstig) beleid.
 • Je bent onafhankelijk (zonder zakelijk belang) en tegelijkertijd ook teamspeler.
 • Je bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en je daarop voor te bereiden.
 • Een gemiddelde beschikbaarheid van 1 á 2 dagdelen per week. Onderdeel daarvan is 1x per maand een CCBB-vergadering (om en om fysiek-online).
 • Een benoeming geldt initieel voor een periode van vier jaar.

Interesse?
Mocht je overwegen om deel te worden van het CCBB Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne en/of meer informatie willen, neem dan contact met de heer Pieter Flach (voorzitter van het CCBB). Hij vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per mail p.flach@protestantsekerk.nl of per telefoon: (06) 51 41 62 34


Gezocht: beoordelaars voor het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (CCBB)

Heb jij ervaring op het gebied van financiële administraties van organisaties? Word je enthousiast van het beoordelen en interpreteren van financiële rapportages? Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk? Dan kom je als geroepen! Het werk als beoordelaar van het CCBB is ontzettend boeiend. Voor het CCBB staat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën in onze classis centraal. Als beoordelaar signaleer je als eerste of een gemeente of diaconie in financiële problemen dreigt te komen bij het beoordelen van ingediende begrotingen en jaarrekeningen. Daarmee kun je het gewenste proactieve toezicht door het CCBB bijtijds in gang zetten.

Wat verwachten wij van jou?
Het meest van belang is ervaring met het beoordelen en interpreteren van financiële stukken, zoals begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen. Daarnaast betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland via lidmaatschap bij één van de gemeenten. In verband met de complexiteit zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor een beoordelaar van het CCBB:

 • Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of hebt anderszins kennis en ervaring in het kerkenwerk.
 • Bij voorkeur is door studie en/of ervaring expertise opgedaan op financieel gebied.
 • De beoordelingen worden afgerond met een brief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaardteksten en in enkele gevallen vrije tekst. Schriftelijke vaardigheid is daarom gewenst.
 • Je bent bereid en in staat 1 á 2 vergaderingen per jaar bij te wonen en je daarop voor te bereiden.
 • Een gemiddelde beschikbaarheid van 1 á 2 dagdelen per week. In de periode december/januari is er een jaarlijkse piek bij het beoordelen van begrotingen; voor jaarrekeningen is dat in juni, juli en augustus.

Interesse?
Mocht je overwegen om als beoordelaar deel te worden van het CCBB Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne en/of meer informatie willen, neem dan contact met de heer Wim de Vos (coördinator beoordelaars). Hij vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per mail w.devos@protestantsekerk.nl of per telefoon: (06) 51 04 29 92