Uit de classisvergadering

Onderscheiding voor vertrekkende scriba
Woensdagavond 25 januari 2023 nam scriba Bert Drost afscheid van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van de Protestantse Kerk. Bij die gelegenheid heeft burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena de heer Drost verrast met de mededeling dat Koning Willem Alexander hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens door hem bewezen diensten aan de Nederlandse samenleving. “Authentiek vroom, nuchter, beminnelijk en met breed kerkgevoel”, zo werd Bert gekarakteriseerd. Zie ook Bert Drost Koninklijk onderscheiden – Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

Vacature voorzitter
Per 1 januari 2024 zal er een vacature zijn voor de voorzitter van de classis omdat de termijn van de heer Haasnoot zal eindigen. Indien u geïnteresseerd bent of een geschikte kandidaat wilt voordragen, kunt u contact opnemen met de scriba de heer Middelkamp,
Apollostraat 17, 5258 AR Berlicum. Tel. 06-20596459. classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Herbenoeming classispredikant
Per 1 september 2023 eindigt de ambtstermijn van classispredikant ds. Marco Luijk. De classicale vergadering van 25 januari heeft op advies van de Kleine Synode besloten ds. Marco Luijk te herbenoemen voor een periode van 5 jaar. Er bestaat brede waardering voor de wijze waarop ds. Luijk de rol van classispredikant vervult. Er is sprake van een goede samenwerking. Hij voelt zich thuis in zijn functie en gaat ook graag door in de volgende periode. Een herbenoeming na deze periode behoort niet tot de mogelijkheden. De maximale termijn is twee keer vijf jaar.

 

Simon Middelkamp,
scriba Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne

Tel. 06-20596459
classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl


Lees de hele nieuwsbrief van februari 2023 van uw classispredikant hier: NIEUWSBRIEF februari 2023