Veertigdagentijd

Deze week is de Veertigdagentijd begonnen. We bereiden ons voor op het komende Paasfeest. Het begint met de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Daarmee gaat Jezus de weg van Israël. Het volk moest door het water van de Rietzee heen de woestijn in, veertig jaar lang, om te leren wat het betekent in vrijheid volgens de Tien Woorden van God te leven. Dan pas kan het het land van belofte betreden.

Na zijn doop drijft de Geest Jezus de woestijn in. Wanneer Hij veertig dagen heeft gevast, komt de duivel om hem te beproeven. De duivel – diabolos in het Grieks – letterlijk de verdraaier, degene die uiteendrijft, tweespalt zaait. In het evangelie strijdt deze verdraaier met Jezus, die de zoon van God genoemd wordt, de waarachtige mensenzoon. En deze strijd vindt plaats in de woestijn. Net nadat Jezus door het water van de doop is gegaan en de hemel boven zich geopend zag. Het moment dat Jezus de woestijn in trekt, kun je zien als het moment waarop hij zijn roeping op zich neemt. Verbonden met zijn volk. Je kunt ook stellen dat hij na zijn doop zijn kruis op zich neemt, al in de woestijn neemt Jezus de boom des levens op zijn rug. De boom die symbool staat voor een zuiver, rechtvaardig, betekenisvol, barmhartig en liefdevol leven.

Met de boom des levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

De verzoekingen beginnen na veertig dagen: “Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’

De duivel – de grote verdraaier – houdt Jezus de makkelijke weg voor. Maak van deze stenen brood! Doe een wonder, excelleer, want dan houden de mensen van je. Want brood, dat is wat de mensen willen. Jezus wijst de grote verdraaier terug. Er is geen makkelijk leven. Elk huis heeft zijn kruis. Het is een diepe volkswijsheid dat er in elke familie ook lijden is, en pijn, en moeite. En dat, lijkt Jezus te willen zeggen, dat is onderdeel van het leven.

Dan voert de verleider Jezus naar een hooggelegen plaats en laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. Kniel voor mij, en ik geef je alle macht op de aarde. Voor wie kniel je? En verloochen je daar mee niet je eigen ziel? Jezus verkoopt zijn ziel niet aan de hoogste bieder. Hij blijft trouw aan zichzelf, aan de menselijke maat, aan een zekere zachtheid in hem zelf. Hij weet dat je niet kunt heersen door angst. Dat wie de meeste van iedereen wil zijn, de anderen zal moeten dienen. En dus antwoordt Jezus: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’

Daarop: De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

Jezus weigert gebruik te maken van de hem ter beschikking staande engelen. Die engelen komen pas aan het eind van het verhaal weer in beeld als we lezen hoe hij aan hun zorg wordt toevertrouwd. Jezus weet hier niet of hij zijn weg van geweldloosheid kan volbrengen. Maar hij geeft niet toe.

Brute machthebbers doen dat wel. Zij laten zich verleiden door de grote verdraaier, proberen volken op de knieën te brengen en helaas zijn we er ook nu weer getuige van waar dat toe kan leiden. Maar de Geest Gods leidde Jezus in een andere richting.

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Kyrie eleison.

Mijn hartelijke groet,
namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl

 


Lees de hele nieuwsbrief van februari 2023 van uw classispredikant hier:

NIEUWSBRIEF februari 2023