Bezoek door de classispredikant

Na het bezoek van de classispredikant wordt nogal eens opgemerkt dat men genoten heeft van het inhoudelijke gesprek en dat men wel vaker zo met elkaar wil spreken.

Diverse kerkenraden en predikanten zijn aangeschreven met de vraag om een vierjaarlijks bezoek (ord. 4.16.3) af te spreken.
Op dit moment zijn daar de volgende data voor beschikbaar.

Data die mogelijk zijn:

 • 28 september (is toegezegd aan hervormd Giessen)
 • 3 of 4 oktober
 • 10 oktober (is toegezegd HG Werkendam 2)
 • 11 oktober houdt de classispredikant een lezing op ringvergadering te Bergen op Zoom om. 16.30 uur over de toekomst van gemeenten
 • 17 oktober (is toegezegd aan HG Rijswijk)
 • 18 oktober (is toegezegd aan HG Werkendam 1)
 • 1 of 3 november
 • 10 november
 • 15 november (is gereserveerd voor PG Maas en Beekdal)
 • 16 of 17 november
 • 21 of 22 november
 • 23 of 24 november
 • 1 december
 • 6 o f 8 december
 • 14 of 15 december

Het gaat in principe om een afspraak ’s avonds met de kerkenraad (liefst 19.30 uur tot 21.15 uur) en in de middag of de week eraan voorafgaand met de voorganger(s).
U kunt de classispredikant uitnodigen voor een bezoek.
Stuur daarvoor een mail.

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85