Overstromingen in Limburg: Kerk helpt waar kan & voorbeden gevraagd

Vooralsnog lijken de kerken van protestantse gemeenten in Limburg nauwelijks overlast te ondervinden van de hoge waterstand. Sterker nog: ze zijn een toevluchtsoord voor campinggasten en hulpverleners.

De kerk in Gulpen staat op een hoger gelegen plek. Gisteren was het naastgelegen verenigingshuis een noodopvang voor campinggasten. Inmiddels zijn die gasten geëvacueerd, omdat het gebouw door ondergelopen straten ook onbereikbaar is geworden.

Ook het kerkgebouw in het zwaar getroffen Valkenburg staat gelukkig ‘hoog en droog’. Classispredikant sprak met ds. Harrie de Reus van de streekgemeente Maas-Heuvelland, met kerken in Maastricht, Vaals, Gulpen en Valkenburg.

“De Geul is van een lieflijk stroompje veranderd in een kolkende watermassa die midden door Valkenburg stroomt. Overal hebben mensen last van ondergelopen kelders en in veel huizen is ook water komen te staan. In de katholieke kerk stond het water 1,5 meter hoog. De protestantse Kloosterkerk aan de Oosterweg staat hoger en daardoor droog. In de kerk is het een komen en gaan van passanten en hulpverleners die even bijkomen met een kop koffie. De gemeente heeft ook direct gastvrijheid toegezegd aan de parochianen en hun priester. Het is een onvoorstelbare situatie waarbij zojuist ook het verzorgingshuis is ontruimd en er een grote stroomstoring is. Bij veel mensen roept het herinneringen op aan de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland. Daar kwam het was als een dief in de nacht, in Limburg steeg het water zo snel dat mensen niet eens de tijd hadden om een aantal spullen te redden.”

Lees ook de facebook pagina van Dominee Judith van de Protestantse gemeente Roermond:
https://www.facebook.com/dominee.judith.3

 

Uw voorbeden worden aanstaande zondag gevraagd voor Limburg.

Gebed voor Limburg

Ds. Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, scheef het volgende gebed:

Laten we bidden voor Limburg en de Limburgers, en alle broeders en zusters in geloof in deze provincie.

Barmhartige God

Met grote bezorgdheid vernemen wij over de overstromingen van de Geul, de Gulpen, de Roer en de Maas als gevolg van de hevige regenval.

Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten als gevolg van het hoge water. 

Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn, laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn, en in onze solidariteit.

Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:

  • De vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming. Laat ze ervaren dat ze niet alleen gelaten worden.
  • De hulpverleners, de brandweermannen en -vrouwen, de politie, en iedereen die zich inspant om de problemen het hoofd te bieden.
  • De mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur in hun werk het water in goede banen te leiden.
  • De mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland. Neem ze op in het licht van uw liefde en wees dicht bij hun nabestaanden.
  • Degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen worden.

Maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar, geef open harten en handen opdat we er voor elkaar zijn als kinderen van God. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heiland en Broeder,

Amen.