Classispredikanten organiseren geloofsgesprek over coronacrisis

Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.

Brochure ‘Als het leven kantelt’

Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel ‘Als het leven kantelt’. Ds. Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland, zegt hierover: “Vanuit het vertrouwen in God de Geest, de Zoon en de Vader komen diverse thema’s aan de orde die door de coronacrisis actueel zijn geworden; thema’s die telkens worden uitgewerkt in een meditatie bij een psalm. In het hoofdstuk over de Geest, komen thema’s als klagen en vernieuwen aan de orde. Bij de Zoon vindt u meditaties over genezen en zingen. Bij de Vader mediteren we over Schepper en Wijsheid. In de bundel zijn verder gebeden opgenomen van pastores.”

Digitale ontmoetingen en webgesprekken

Kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden kunnen over dit onderwerp in gesprek met de auteurs van de brochure ‘Als het leven kantelt’. De bedoeling is om hiermee het geloofsgesprek over de coronacrisis te stimuleren.

Er volgen praktische suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten. Er zijn drie webinars, waarin de auteurs de meditaties presenteren en er over reflecteren (middagen). En er zijn drie webgesprekken, waarop de deelnemers worden uitgenodigd zelf een meer meditatieve verkenning te maken op een concrete psalm (avonden). De bijeenkomsten vinden plaats op: 18 januari, 19 januari en 20 januari. Steeds om 14.00 uur en 20.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet men zich vooraf opgeven.

Download hier de brochure: