Coaching

Van predikanten wordt verwacht dat zij een keer in de vijf jaar, als onderdeel van de Permanente Educatie, een begeleidingstraject volgen. Het coachingstraject van Stichting Ruimzicht is zo’n traject. Het is door de Protestantse Kerk erkend en voor 1,5 punt geaccrediteerd.

Ruimzicht heeft als doelstelling om predikanten te ondersteunen bij hun ambt. Vanuit die doelstelling is ‘coachen naar bevlogenheid’ ontstaan. De coaching heeft tot doel om predikanten de zin in hun werk te doen (her)vinden.
Soms loop je als predikant tegen grenzen aan. Het kan gaan om leiderschap en rolopvatting of de juiste balans tussen werk en privé. Of je wordt geconfronteerd met hooggespannen verwachtingen, in jezelf of vanuit de gemeente. Met nog vijf jaar voor de boeg zoek je nieuwe inspiratie of misschien ben je nog maar net begonnen: ‘hoe kóm ik in mijn bevlogenheid?’. Of denk aan de uitdagingen die de coronapandemie met zich meebrengt.

Het traject omvat 7 gesprekken van ca 1,5 uur om de 2 á 3 weken. De gesprekken vinden doorgaans plaats op het werkadres van de coach, maar sinds de coronapandemie is ook ‘coaching op afstand’ mogelijk. De coaches met wie Ruimzicht samenwerkt zijn deskundig, ervaren en specifiek voor dit traject opgeleid. Zij zijn, ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid, bekend met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren. De predikanten die het coachingstraject hebben gevolgd, waren unaniem positief.

Predikanten die via Dominass verzekerd zijn (polis 4 of 5), krijgen het traject grotendeels vergoed. Anderen kunnen een beroep doen op fondsen met wie Ruimzicht afspraken heeft gemaakt. Ook kan elke predikant aanspraak maken op een vergoeding van 600,- vanuit de Protestantse Kerk voor het volgen van een begeleidingstraject.

Voor alle informatie zie www.ruimzicht.nl
of neem contact op met ds. F.A.H.A. de Kok, fahadekok@ruimzicht.nl

 

Erica Scheenstra | Praktijk voor Contextuele Begeleiding en Therapie
Mensen leven in relaties. Die relaties (familie, partner, werk) geven je leven betekenis.
Maar soms loop je vast en raakt de betekenis zoek. Je snapt je eigen reacties niet meer, of het gedrag van de ander. Dan helpt het om in alle rust eens te kijken wat en wie jou gevormd hebben, en wat voor jou belangrijk in het leven is. In gesprekken gaan we op zoek naar hoe de balans in jouw leven erbij staat en wat er nodig is om jouw levensreis te kunnen vervolgen.

Zie verder: ericascheenstra.nl