Protestantse Kerk stuurt boodschap van medeleven naar Israëlische en Palestijnse partners

In een brief heeft ds. René de Reuver, scriba van het moderamen van de generale synode, zijn medeleven betuigd met de partnerkerken en -organisaties van Kerk in Actie in Israël en Palestina. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog gaat komen.

Aan de partners in Israël, veelal organisaties die zich inzetten voor dialoog en verzoening, schreef hij:
“We realiseren ons dat de oorlog tussen Hamas en Israël een grote impact heeft op het werk van jullie organisaties. Werk dat al steeds ingewikkelder werd in de afgelopen jaren. Het kan voelen alsof alles wat je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd, uit je handen is geslagen.”

Partners in Palestina, veelal lokale kerken en Palestijns-christelijke organisaties, maken zich grote zorgen over hun broeders en zusters in Gaza. Men probeert via de telefoon pastorale steun te verlenen en voorbereidingen te treffen voor noodhulp wanneer dit mogelijk is.

Aan deze christenen in Palestina schreef de scriba: “Midden in deze duisternis, wanneer we nauwelijks nog woorden kunnen vinden om te bidden, kunnen we teruggrijpen op het gebed dat Jezus Christus ons geleerd heeft.
Woorden die voor jullie nu misschien lastig uit te spreken zijn.
Laat ons deze woorden voor jullie bidden als broeders en zusters in Christus.”
Namens het moderamen van de generale synode,
scriba ds. René de Reuver
17 oktober 2023

Bron: Protestantse Kerk stuurt boodschap van medeleven naar Israëlische en Palestijnse partners | Protestantse Kerk in Nederland

Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld.
Zie: Gebed voor Israël en Gaza | Petrus – Protestantse Kerk

Kom zie wat de Levende doet,
Die de aarde verbijsterd doet staan
Aan oorlogen maakt hij een einde
Tot aan de einden der aarde,
bogen breekt hij doormidden
lansen versplintert hij,
wagens steekt hij in brand.
“Houd op en geef toe; ik ben God
Verheven boven de volkeren
Verheven op de aarde!

(Psalm 46:8-10, vertaling Gerard Swüste)