Bert Drost Koninklijk onderscheiden

Woensdagavond 25 januari 2023 nam scriba Bert Drost afscheid van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van de Protestantse Kerk. Bij die gelegenheid heeft burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena de heer Drost verrast met de mededeling dat Koning Willem Alexander hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens door hem bewezen diensten aan de Nederlandse samenleving. “Authentiek vroom, nuchter, beminnelijk en met breed kerkgevoel”, zo werd Bert gekarakteriseerd.

Was Bert Drost tot 1986 jarenlang korfbalscheidsrechter geweest, nadien heeft hij gedurende 36 jaren als vrijwilliger in vele rollen de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk gediend. Hij was in twee gemeenten kerkenraadslid. Hij was twee keer lid van de synode. Ook twee keer voerde hij als scriba het secretariaat van een classis. Hij was lid van het hoogste opzichtcollege, en kerkvisitator. Hij was langdurig hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond en van de Theologische Hogeschool van die Bond. In zijn werkzame leven was hij 25 jaar directeur van de Oranje Nassauschool te Veen.

Temidden van echtgenote, kinderen en kleinkinderen betuigde Bert Drost zijn liefde voor Gods Kerk, en sprak hij dank uit dat zijn ouders hem vroeger daarheen meegenomen hebben.

 

 

 

Simon Middelkamp
de nieuwe Scriba van de Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne