Energielast ! grote zorg

De stijgende energielasten raken de kerk zowel via de kerkrentmeesters die met zorg berekenen of ze de gebouwen wel kunnen verwarmen, als via de diaconie die nu al weet dat het aantal armen die de nota’s niet kunnen betalen zal stijgen.

De Protestantse Kerk heeft een themapagina ingericht op het internet waar informatie en achtergronden te vinden zijn voor kerkrentmeesters en voor diakenen:

Klik door naar:  https://protestantsekerk.nl/thema/energiecrisis/

Onderwerpen:

  • Energiearmoede en diaconieën
  • Energiebesparing kerkelijke gebouwen
  • Ambtswoningen & Verhuur
  • Gesprek met de overheid

Hoe kom je als diaconie armoede op het spoor? Lees: https://protestantsekerk.nl/verdieping/armoede-op-het-spoor/