Kerken sluiten – en dan? Euregionale Oecumenische Conferentie 2024

Sinds geruime tijd lijken de kerken in de hedendaagse samenleving in een crisismodus te verkeren. Crisis echter is eigenlijk geen blijvende toestand. En de aanwezigheid van kerken is niet enkel een vraag van gebruik maken van gebouwen.
Wat dus hebben kerk en samenleving te verwachten na de omwenteling?
Wat ontbreekt er in een dorp of stad, wanneer de kerk zelden wordt gebruikt, een andere bestemming krijgt, gesloten wordt of helemaal verdwijnt?
Wat blijft of wat kan zich nieuw ontwikkelen?
De verschillende oecumenische en euregionale impulsen, ervaringen en perspectieven beloven een spannende uitwisseling van gedachten.

Euregionale Oecumenische Conferentie 2024
Vrijdag 19 april 2024 9.30 – 15.00 uur
‘t Gulper Hoes, Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen

Medewerkenden:

 • Prof. Dr. Albert Gerhards, emeritus hoogleraar Universiteit Bonn Transformatie van sacrale ruimten.
 • Dr. Christian Hohmann, predikant voor Orthodoxie, Catholica en werkgemeenschap Christelijke Kerken in NRW in het Oikos Instituut voor Missie en Oekumene van de Evangelische Kirche van Westfalen.
 • Prof. Dr. phil. Guido Meyer, hoogleraar RWTH Aken, leer- en onderzoeksgebied godsdienstpedagogiek
 • Harry Quaedvlieg, vicaris-generaal, Bisdom Roermond
 • Drs. Henk van Gelderen voormalig voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

Deelnemende organisaties

 • Bisdom Aachen
 • Kirchenkreis Aachen (Protestantse Kerk in het Rheinland)
 • Bisdom Roermond
 • Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (Protestantse Kerk in Nederland)
 • Vicariaat van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
 • Protestantse Gemeenten in het district Luik (Verenigde Protestantse Kerk in België)

Programma

09.30 Aankomst en ontvangst met koffie

10.00 Begroeting en korte gebedsviering

10.30 Kerk zijn met open deuren en open handen
Drs. Henk van Gelderen – (Impulsreferaat in Nederlands met Duitse hand-out)

11.00
Werkgroep 1: Verdiepende vragen over het referaat Drs. Henk van Gelderen
Werkgroep 2: Oecumenisch gebruik van kerken en gemeentecentra Dr. Christian Hohmann
Werkgroep 3: Kerk heeft fundamentele verandering nodig Prof. Dr. phil. Guido Meyer

12.15 Warme maaltijd

13.15 Oecumenisch hybride overlevingskansen van sacrale ruimten in een postseculaire tijd
Pfr. Dr. Albert Gerhards – (Impulsreferat in Duits met Nederlands Thesenpapier)

13.45
Werkgroep 4: Verdiepende vragen over het referaat Pfr. Dr. Albert Gerhards
Werkgroep 5: Het huis van God in de parochie. Een leidraad voor kerkbesturen over de toekomst van onze kerkgebouwen (verschenen oktober 2023) Vicaris-generaal Harry Quaedvlieg
Werkgroep 6 (=3) Kerk heeft fundamentele verandering nodig Prof. Dr. phil. Guido Meyer

15.00 Slotzegen / Einde van de Conferentie

Deelnemersbijdrage
inclusief warme maaltijd en koffie € 25,00

Studenten € 10,00
Uw bijdrage graag voor 9 april 2024 overmaken op
Pfarrseelsorge St. Nikolaus, Eupen:
IBAN BE83 7311 0603 4715
BIC:KREDBEBB.

Aanmelden kan tot 9 april 2024

Wij vragen u om u per e-mail of telefoon aan te melden.
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Contact / Informatie en aanmelding voor Nederland
E-Mail: ellydehaanverduyn@gmail.com
Telefoon: 0031 (0)6 40261066

Download de uitnodiging: uitnodiging voor 19 april 2024 leesvolgorde

meer over ‘t Gulper Hoes: https://www.gulperhoes.nl/