Kerk na corona

Deze brochure loopt vooruit op deze verwachting en biedt handreikingen bij de verschillende momenten van versoepelingen die – naar te verwachten valt – voor ons liggen. Het gaat dus om de postcorona-periode, ook wel lockfree of open up genoemd.

Omdat er veel gebeurd is in het afgelopen jaar, en omdat mensen heel verschillend hebben gereageerd op de pandemie, willen we gemeenten en kerkenraden ondersteunen met materiaal om over een aantal thema’s het gesprek te voeren. Het ligt voor de hand het te hebben over wat de pandemie met mensen heeft gedaan, en hierbij de mensen te betrekken die hard hebben gewerkt om de kerk op een creatieve manier door te laten gaan – en die gaandeweg misschien wel moe zijn geworden.

Ook is het goed stil te staan bij de slachtoffers, bijvoorbeeld op Gedachtenis- of Eeuwigheidszondag. En hoe pak je het aan in de gemeente wanneer voor het eerst weer zonder beperkingen samengekomen en gezongen kan worden?

Daarnaast is het in sommige gemeenten raadzaam gesprekken te organiseren vanwege tegenstellingen in de gemeente ten tijde van de maatregelen. Denk alleen al aan de discussies tussen wat we de rekkelijken en de preciezen zijn gaan noemen. Want overal waren sommigen meer bevreesd, en zochten anderen zoveel mogelijk ruimte in de omgang met de regels. Achter elk standpunt zit een verhaal.
Laten we elkaar als broeders en zusters horen, ook als onze meningen uiteenlopen. Dat is immers wat ons als gemeente van Jezus Christus kenmerkt, dat we elkaar proberen te horen en begrijpen.

Download en lees de brochure: PKN – Kerk na corona

of klik op dit plaatje