Veilige Kerk

De Protestantse kerken willen graag een veilige kerk zijn. Daar zijn we met zijn allen voor verantwoordelijk.
Daarom zetten wij ons ervoor in om deze veiligheid te borgen.

Hoe bent u een veilige kerk? Hoe veilig of onveilig gaat het toe in de omgang tussen de seksen? Veiligheid gaat ook over de verhouding ouderen en jongeren, en bijvoorbeeld de veiligheid om je uit te spreken in de kerkenraad. Overal waar macht aan de orde is, en besluitvorming en verantwoordelijkheid, is veiligheid aan de orde. Er is soms sprake van machtsongelijkheid en dat roept de vraag op hoe je daar mee om gaat.

We willen ons allemaal veilig voelen, zeker in een kerk. Toch blijkt de kerk niet vanzelfsprekend veilig. Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie, pesten en dreiging.

Vanavond stellen we het thema veilige kerk aan de orde. De actualiteit van de afgelopen maanden heeft de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag aangewakkerd. Een probleem waar gezien de ervaringen, ook binnen de kerk, geen enkele gemeente omheen kan. Want de kerk hoort een veilige plaats te zijn.

Het is goed om dit thema te bespreken in uw kerkenraad en er aandacht aan te geven in uw gemeente.

Een opzet voor uw kerkenraad vindt u hierbij, alsmede een aantal voorbeelden van beleidsstukken en hoe je vertrouwenspersonen aan kunt stellen voor de gemeente. Wat betreft vertrouwenspersonen aanstellen kunt u overweg dit samen met meer gemeenten te doen in bijvoorbeeld het verband van de ring.

Download! :

20220303 opzet werkavond Veilige kerk kerkenraad

20220303 Veilige kerk opzet avond ring

artikel kerkbladen voorstellen door vertrouwenspersonen Walcheren

concept 220224 Gemeente-vertrouwenspersonen in een ring