Vacature Voorzitter CCV

Voorzitter voor het Classicaal College voor de Visitatie

(Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne: 0,25 fte)

Wilt u met uw kennis en ervaring leiding geven en een bijdrage leveren aan het Classicaal College voor de Visitatie Noord-Brabant Limburg en Réunion Wallone? Dan komt u als geroepen!

Wie zijn wij?

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. De classis Noord-Brabant Limburg en Réunion Wallone draagt de zorg voor de diverse gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland. Indien er in de Classis Noord-Brabant Limburg en Réunion Wallone spanningen ontstaan binnen een gemeente dan kan er een beroep worden gedaan op het Classicaal College voor de Visitatie. De kerkvisitatie is een onderdeel van het opzicht in de kerk. Alle gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien naar elkaar.

Wat vragen wij?

De voorzitter van het classicale college voor visitatoren is een sparringpartner voor verschillende partijen waaronder de classispredikant, de visitatoren en het breed moderamen van de classis. U biedt een luisterend oor en geeft gevraagd en ongevraagd advies. U bent in staat om de visitatoren, die hun werk in moeilijke situaties moeten doen, adequaat te ondersteunen. Daarnaast speelt u een belangrijke rol in het stimuleren van de verbondenheid van gemeenten binnen de classis onderling.
De functie is ontwikkeld in het kader van het project ‘Kerk 2025’ dat de generale synode in 2014 is gestart. Dit project beoogt een hernieuwde oriëntatie op de kernen van kerk-zijn op gang te brengen binnen alle geledingen van de Protestantse Kerk. Vereenvoudiging van de kerkelijke structuren is daarvan een belangrijk aspect.

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten over de functie van voorzitters van classicale college voor de visitatie, het project Kerk 2025 de huidige visienota en het beleidskader.
Dit betreft de navolgende documenten:

Wat kunt u van ons verwachten?

De voorzitter van het classicale college voor de visitatie valt onder de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
De functie van Voorzitter van classicale college voor de visitatie is ingeschaald in schaal 12 (maximaal € 6.054,94 bruto per maand op fulltime basis).
De volledige arbeidsvoorwaardenregeling kunt u inzien door hier te klikken.
Dit betreft een functie voor 0,25 fte, dit is 9 uur per week.

Informatie?

Mocht u na het lezen van de documenten nog vragen hebben over de functie of de procedure, kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie.
Dit kan door te mailen naar j.voet@protestantsekerk.nl

Wanneer u aandacht wil vestigen op personen die voor deze functie in aanmerking zouden kunnen komen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze namen uiterlijk 14 september a.s. met ons te delen via vacatures@protestantsekerk.nl

Solliciteren?

U kunt uw sollicitatie richten aan ‘’De leden van de sollicitatiecommissie’’.

Stuur uw motivatiebrief samen met uw curriculum vitae uiterlijk 21 september 2023 naar vacatures@protestantsekerk.nl
U wordt verzocht bij uw sollicitatie het vacaturenummer 2023-053 te vermelden.
Een (selectie)assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

download deze vacature: 2023-053 voorzitter classicaal college voor visitatoren Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne