Inschrijven 41e Conferentie Kerk en Israël

Classicale Werkgroep Kerk en Israël Classis Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen

Op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart 2023 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en eenieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.

We verwachten de volgende sprekers:

Bjorn Lous
econoom en betrokken bij Stichting ‘Genoeg om te leven’. In 2021 verscheen zijn boek ‘Ik ben de waarheid’, waarin hij ingaat op de Westerse ethiek in relatie tot anti-Judaïsme in de vroege christelijke theologie.

Trees van Montfoort
predikant, onderzoeker en auteur van ‘Groene theologie’, veelgelezen en uitgeroepen tot beste theologische boek van 2019.

Karel Malfliet
werkzaam voor Ecokerk, de organisatie van de R.K. kerk in Vlaanderen die zich inzet voor de verbinding tussen ecologie en christelijke spiritualiteit.

Clary Rooda
rabbijn, docent, schrijver en spreker. Schreef haar afstudeerscriptie over ‘Eco-kasjroet’, een ecologische benadering van de joodse spijswetten.

Moishe (Moses) Mund
inspecteur-adviseur israëlitische godsdienst.

Roel Bosch
predikant en tekstdichter en actief betrokken bij de Ionagroep Nederland.

Praktische informatie

De conferentie wordt gehouden in: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Oostmalle, België
Tel. +32 (0)3 3128000 (s.v.p. voor vragen over de conferentie niet bellen naar dit nummer)

Provinciaal Vormingscentrum Malle beschikt over een aantal eenpersoonskamers.
Deelnemers die gebruik wensen te maken van een tweepersoonskamer, moeten die zelf reserveren in een nabijgelegen hotel of B&B locatie.

Het is mogelijk om reeds op maandag 6 maart 2023 aan te komen in het vormingscentrum.
Echter niet vóór 19.00 uur, avondeten is niet voorzien!

Inschrijving:
Door middel van het insturen van het volledig ingevuld formulier, zie: INSCHRIJVEN (via docs.google.com)

Uw opgave is definitief zodra het benodigde bedrag is overgemaakt op:

IBAN: NL51 RABO 0373 7142 38 t.n.v. Werkgroep Kerk en Israël,
o.v.v. ‘Conferentie Oostmalle 2023’.

Het deelname bedrag is: € 125,-; dit is inclusief 1 overnachting.
Inclusief twee overnachtingen betaalt u € 150,-
Wie niet overnacht betaalt € 105,-; deelname één dag kost € 60,-.
Het studententarief is € 75,- (inclusief 1 overnachting).

N.B.:
de betaling moet vóór 1 februari 2023 door de penningmeester zijn ontvangen!
Indien u wilt/moet afzeggen ná 15 februari 2023, wordt 10% van het bedrag ingehouden, voor administratieve kosten.
Bij afmelding ná 25 februari 2023, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd.

Bankgegevens voor internationale betalingen:
BIC: RABONL2U
IBAN: NL51 RABO 0373 7142 38

De deelnemers uit België kunnen zo nodig contant betalen bij aankomst op de conferentie.

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het goed te weten dat voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 studiepunt toegekend wordt in het kader van de PE.

Na opgave volgt een week voorafgaande aan de conferentie digitaal het programmaboekje. Op de conferentie wordt het programmaboekje uitgereikt. In dit programmaboekje vindt u het CV van de sprekers en een samenvatting van de lezingen.

Inlichtingen bij: Derk Blom tel +31 (0)485 795284, e-mail: derkblom@gmail.com

Gaarne per persoon registreren:

KLIK HIER om IN TE SCHRIJVEN (via docs.google.com)