Gezocht: scriba classis – een spin in het web (v/m)

Classisscriba: secretariaat (breed) moderamen en classicale vergadering (± 10 u p/w)

In een uitgestrekte classis als de onze, die twee hele provincies. Brabant en Limburg, en alle Waalse gemeenten in Nederland bestrijkt, zijn goede verbindingen tussen de landelijke PKN, de classis en de 130 protestantse gemeenten heel belangrijk. Vroeger was de postduif ons behulpzaam, maar tegenwoordig gaan de meeste contacten over de elektronische snelweg. In dit web is de classisscriba een centrale figuur, zeg maar de SPIN in het WEB. Onze scriba Bert Drost gaat er over een jaar mee stoppen. Al vele jaren hebben wij aan Bert Drost een zeer deskundige scriba. Je moet namelijk niet alleen goed

zijn in secretariaatswerk maar ook verstand hebben van kerkelijke zaken. Bert heeft aangegeven dat hij, na als vrijwilliger vele kerkelijke functies en ambten te hebben vervuld, op een leeftijd gekomen is, dat hij het vanaf 31 december 2023 kalmer aan wil gaan doen. Daarom zoeken we een opvolger.

Wat kunnen wij je bieden als toekomstig scriba?

 • een warm onthaal in de samenwerking met de classispredikant en binnen de teams moderamen, breed moderamen en classicale vergadering;
 • ondersteuning door een 2e scriba die zorgt voor verslaglegging;
 • uitdagende contacten binnen de kerkelijke wereld op alle niveaus;
 • een korte op de functie toegespitste opleiding en training;
 • een vrijwilligersvergoeding.

Wat vragen wij van geïnteresseerde kandidaten?

Het voornaamste is, dat onze nieuwe scriba put uit een levend persoonlijk geloof en het gemeenteleven in de protestantse kerk een warm hart toedraagt. Verder zoeken wij iemand die:

 • affiniteit heeft met secretariaatswerk, waaronder het opstellen van brieven;
 • bestuurlijk inzicht heeft;
 • ervaring heeft met het vervullen van een kerkelijk ambt binnen de PKN;
 • bereid is per week gemiddeld 10 uur in dit werk te investeren;
 • gezegend is met geduld en gevoel voor humor.

 

Wie heeft belangstelling na een inwerkperiode Bert Drost op te volgens als scriba?

Graag wil het moderamen van de classis in gesprek komen met personen die hiervoor belangstelling hebben. We denken daarbij aan een kerkelijk betrokken man of vrouw die ofwel:

 • lid is van de classicale vergadering;
 • lid is van de kerkenraad van een van de gemeenten in onze classis;
 • gewoon gemeentelid is maar in het verleden een kerkelijk ambt heeft vervuld in synode, classis of gemeente.

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie?

Neem dan uiterlijk 31 januari 2022 contact op met Arie Haasnoot, voorzitter van de classis, e-mail a.haasnoot@protestantsekerk.nl  of tel. 06-24693847.