coronabrief 26 verdere versoepeling als gevolg persconferentie 15 februari

Het zal u niet verrassen dat de jl. door de regering aangekondigde vergaande versoepelingen van de corona maatregelen ook het kerkelijk leven aanzienlijk meer mogelijkheden gaan geven. Gisteren heeft het CIO een advies uitgebracht,
zie Einde aan beperkende maatregelen voor kerkelijk leven vanaf 25 februari a.s. – Interkerkelijk Contact Overheidszaken (cioweb.nl)

Kort daarna publiceerde het moderamen van de synode van de Protestantse kerk het volgende bericht:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-15-februari-2022/

De kernpunten zijn:

  • Vanaf 25 februari gelden er geen beperkende maatregelen meer voor kerkdiensten.

  • Wel blijven het hanteren van de basisregels (o.a. handhygiëne, thuisblijven bij klachten etc.) en aandacht voor ventilatie van belang.

  • Het wordt aanbevolen (net als in een eerdere fase van de pandemie) een vak in het kerkgebouw in te richten waar mensen met kwetsbare gezondheid of om andere redenen toch op anderhalve meter veilig en met een veilig gevoel kunnen zitten.

  • De grens van 500 bezoekers waarboven een andere regime van toegang geldt is niet van toepassing op kerkdiensten.

  • Ook andere kerkelijke bijeenkomsten, in kerkgebouw, verenigingsgebouw of thuis kunnen weer plaatsvinden. Met ook hierbij aandacht voor de basisregels.

  • Tot 25 februari en dus ook voor zondag 20 februari a.s. geldt nog het huidige regime met beperkingen.

Dit alles maakt blij en is reden voor dankbaarheid. Vanwege het kerkelijk leven maar zeker ook vanwege het blijkbaar gaandeweg (hopelijk meer dan tijdelijk) afvlakken en wegzakken van de corona – pandemie. Spannend zal het blijven wat de komende tijd nog brengt.

Vorig voorjaar werd een brochure uitgebracht ‘Kerk na Corona, Hef op uw hoofden’. Zie Kerk na corona – Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

 

Ik sluit af met lied 972.

1 Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn,

bij woord en water, brood en wijn,

waar alles ons een dag voorspelt

dat hel en dood zijn neergeveld.

2 Ons leven zal geborgen zijn

en eenmaal zal het morgen zijn,

als helder licht ons overstraalt;

een Davidsster die nooit meer daalt.

3 Hier staan wij waar uw stem weerklinkt

en ’t eerste licht in duister blinkt

dat scheiding maakte tussen nacht

en morgenstond het leven wacht.

4 O Heer, wij leven totterdood

Gij roept ons uit de moederschoot

om ongehinderd op te staan

en naar ’t beloofde land te gaan.

5 Gij doet ons reizen door de tijd,

verbonden in saamhorigheid,

in vreugde en verwondering,

in hoop en liefde onderling.

 


In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

Kijk ook eens op onze vernieuwde website: https://www.classisbrabantlimburg.nl/