Coronabrief 24

Epifanie 2022

Een nieuw jaar.
Wanneer ik de luiken opendoe
is de hemel grijs.
Weer een druilerige dag,
gelaten is de sfeer
met af en toe een striemende regen
alsof ook de natuur
moeite heeft het vol te houden
in deze coronatijd.
Het verlangen naar een ‘gewoon’ leven
gaat gelijk op met het reikhalzend uitzien
naar een teken van lente.
Primus tempus –
de eerste tijd
van ontluikend groen
en knoppen die openbarsten.
In de kerk tijd van verschijningen –
water verandert in wijn,
wat dood was wordt opgewekt
en nieuw leven kwettert
overal om je heen.
Moge de komende tijd
nieuw leven brengen,
en leven in de brouwerij!
Hou vol,
want het koninkrijk is er,
nabij,
op een armlengte.
Heil en zegen
in 2022!

De versoepeling

  • Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari 2022 gelezen. Op basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen en aanbevelingen:
  • Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan.
    Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld.

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan – en gehoopt op – het toelaten van zoveel kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ca 20 % van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is. Het moderamen wil hiermee recht doen en mogelijkheden bieden aan gemeenten met grotere kerkgebouwen.

Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze – bijv. in een kerkgebouw – bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. (Meer hierover is bijv. te vinden bij andere jeugdwerkkoepels zoals Scouting Nederland). Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Zie ook https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-14-januari/ en advies CIO: https://www.cioweb.nl/

Bezoekwerk

Het bezoekwerk vraagt om oplettendheid. Het is goed de maatregelen in acht te houden en alvorens op bezoek te gaan een zelftest te doen. Zie ook Bezoek in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Het is goed als we als kerken onze verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de mensen. Ik denk in deze brief specifiek aan alle mensen die werkzaam zijn in de horeca en de cultuursector. Vanuit onze kerken kunnen we een groet sturen ter bemoediging in de zware tijd die deze sectoren doormaken.

 

Ik eindig met het gebed waarnaar verwezen wordt in het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.
Een bewerking van het Onze Vader, van Huub Oosterhuis.

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

 

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

Kijk ook eens op de vernieuwde website: https://www.classisbrabantlimburg.nl/