coronabrief 18 einde lockdown

Aanstaande zaterdag is het zo ver: het einde van de lockdown. We hebben hier lang naar uitgekeken. In de brochure Kerk na corona schreef ik kortgeleden:
‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ (Psalm 24)

 

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

“Eens, als de deuren van de kerk zich weer openen … Ja, wat dan? De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. En het zijn niet alleen de kerkdiensten die noodzakelijkerwijs veelal online gevolgd worden door mensen thuis, ook de andersoortige ontmoetingen en activiteiten zijn in het afgelopen jaar op rantsoen gezet. Maar ‘eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt’, zo klinkt een lied. ‘De hemel en de aarde wordt stralende en puur’ – zo blij kan een mens zijn bij de gedachte dat er op een dag voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn om elkaar weer onbekommerd te kunnen ontmoeten. Wat zal het fijn zijn om weer samen uit volle borst te kunnen zingen, om elkaar te begroeten met een handdruk, om samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat hebben we gemist.”

Versoepeling tot maximaal aantal aanwezigen op anderhalve meter. Samenzang mogelijk.

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft. Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin.

Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad of ze direct van al deze versoepelingen gebruik gaat maken.

Dit is het bericht dat op de website van de Protestantse Kerk is geplaatst: Versoepeling tot maximaal aantal aanwezigen op anderhalve meter | Protestantse Kerk in Nederland

Nu de lock free werkelijkheid wordt, kunnen we ook nadenken over hoe het nu verder gaat.

Onlangs verscheen een brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’. Uiteraard biedt deze brochure geen pasklaar antwoord op alle vragen, maar is behulpzaam in het nadenken over de komende periode.
De brochure is in digitale vorm, te downloaden via: PKN – Kerk na corona

 

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85