CORONA UPDATE 4 juni 2021

We leven in de tijd na Pinksteren, het feest waarbij we vieren dat de geest van Christus over ons wordt geblazen en in ons mag wonen. Deze geest doet ons zien met nieuwe en verwonderde ogen. Zij doet ons zien met de ogen van Christus, en dat maakt een verschil, ook in hoe wij naar elkaar zien. Het meest duidelijk wordt dat in de gemeente van onze Heer Jezus Christus, waar we elkaar als broeders en zusters zien – dat is dus met de ogen van Christus. Ook al kunnen we hemelsbreed van mening verschillen. Maar dit is nu juist het geheim van de gemeente!

Deze afbeelding gebruikte ds. Harrie de Reus (Maas Heuvelland) onlangs op zijn Facebookaccount. Een grappig beeld voor het einde van de maatregelen waar we naar verlangen. Er waren zoveel dingen niet mogelijk, en hopelijk binnenkort weer wel nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn.

Op de foto drinken ze ontspannen een glaasje en zijn ze geïnteresseerd in gesprek. Een mooi beeld van hoe het er ook aan toe kan gaan in de gemeente. De Geest van Pinksteren, die de Geest van Jezus is, is er een van bemoediging. ‘Maak je niet ongerust en verlies de moed niet,’ zegt Jezus als hij in zijn grote afscheidstoespraak de komst van een nieuwe trooster aankondigt (Johannes 14,27).

een gebed over hoop

Onlangs schreef ds. Marloes Meijer een gebed over hoop, waarmee ik in deze lente graag afsluit.

Als een nog niet gezongen lied dat in de verte zachtjes klinkt,
als de eerste pennenstreek op een onbeschreven blad,
als bloesem die haast barst uit de knop,
zo is uw hoop, o God:
vol schoonheid en ruimte en vreugde.

Met wie verlangen naar liederen vol zuiverheid
naar verhalen zonder grenzen,
naar levenslust die uit zijn voegen barst.
bid ik om uw hoop, o God:
zuiver, grenzeloos en levendig.

Laat mij zingen en spelen,
schrijven, praten en bidden,
luisteren en steeds weer verstaan.
laat mij leven uit uw hoop, o God:
ontvangend, dragend en delend.
Amen.

Lockfree

Zoals bekend heeft de regering een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt met ingang van komende zaterdag 5 juni. De routekaart wordt enigszins losgelaten als gevolg van het voorspoedige verloop van de vaccinaties. In grote lijn zien we de overgang naar ernstig (i.p.v. zeer ernstig) In CIO verband (interkerkelijk contact in overheidszaken) is overlegd wat deze veranderingen betekenen voor de kerken. Over de uitkomst van het overleg is een bericht geplaatst op de homepage van www.cioweb.nl . Ook op de website van de Protestantse Kerk is een bericht geplaatst: Vanaf 5 juni meer mensen welkom in kerkdienst | Protestantse Kerk in Nederland

In het kort houden de nieuwe maatregelen het volgende in:

Meer mensen welkom bij kerkdienst

Dat betekent dat er vanaf 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden. Daarnaast geldt tevens de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250. Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Zingen op praatniveau

Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren. Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 voorzangers te verzorgen. Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’ | Protestantse Kerk in Nederland

Openluchtdiensten

Voor kerkdiensten buiten gelden dezelfde regels als binnen. Tot een maximum van 250 mensen kan de beschikbare ruimte gevuld worden met zitplaatsen op anderhalve meter. Logischerwijs is hier iets meer ruimte op het gebied van samenzang (want er is betere ventilatie) , maar wees hierin terughoudend. Uiteraard gelden verder ook alle basisregels van aankomst tot vertrek van de kerkganger (zie protocol). Alhoewel het officieel niet nodig is, raden wij u aan eventuele openluchtdiensten kenbaar te maken aan de plaatselijke overheid.

Jeugdwerk en groepsbijeenkomsten binnen en buiten

Vanaf 5 juni gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursus-verband’ met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen. Buiten is een ontmoeting (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 mensen (exclusief medewerkers) mogelijk.

Kerkelijke vergaderingen

Voor kerkelijke vergaderingen (zoals een kerkenraad, bestuursvergadering, locatieraad, gemeente- of ledenvergadering, classicale vergadering of synode) geldt in alle fasen de richtlijnen van de Rijksoverheid voor samenkomsten. Hierbij moeten de basisregels vanzelfsprekend in acht genomen worden. Voor continuering van de dagelijkse werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van de algemene uitzonderingen om met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte samen te komen. Ook hier gelden de basisregels.

Brochure

Stapsgewijs komen we uit de lock-down. Dat roept ook de vraag op: hoe gaan we verder? Onlangs verscheen een brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’. Uiteraard biedt deze brochure geen pasklaar antwoord op alle vragen, maar is behulpzaam in het nadenken over de komende periode. De brochure is in digitale vorm, te downloaden via de website.
PKN – Kerk na corona

Inspiratie-Festival Terschelling 22, 23 en 24 oktober 2021

“Het Inspiratie-Festival is een prachtig weekend om inspiratie op te doen voor de dagelijkse en religieuze praktijk. Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken. Mathilde de Graaff, predikant op Terschelling en coördinator van het Inspiratie-Festival: ‘Wat zal het mooi zijn om elkaar weer te zien, te delen, te vieren, te zingen, te proeven te beleven. Het festival mag een GROOT LANDELIJK OECUMENISCH FEEST worden, om te vieren dat we na de Covid-pandemie weer gezamenlijk inspiratie op kunnen doen om de draad op te pakken, met geloven binnen en buiten de kerk.’”
Voor programma en overige informatie, zie www.inspiratiefestival-terschelling.nl