Corona: Geef elkaar de ruimte

Advies naar aanleiding versoepelingen 25 september

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving – en daarmee ook in de kerk – sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.

Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Eredienst & andere kerkelijke bijeenkomsten

Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast afstand’ te houden. Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Gemeenten kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Evenementen

Als er een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen die door elkaar heenlopen) is het werken met een coronatoegangsbewijs wel verplicht.

Ventilatie

Het moderamen adviseert plaatselijke gemeenten dringend om speciale aandacht te besteden aan ventilatie. Zie hiervoor ook het advies van het CIO. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. Zie www.eerstehulpbijventilatie.nl voor meer informatie.

Verhuur (ruimtes in) kerkgebouwen

Wanneer ruimten aan derden worden verhuurd zijn de algemeen geldende coronaregels van toepassing. Met name als hierbij ook horecafaciliteiten van toepassing zijn. Hierover zal deze week meer informatie worden gepubliceerd door de overheid.

De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 1 november.

[Het protocol wordt in de loop van deze week aangepast op de aankomende versoepelingen]