Classicale Werkgroep Kerk en Israël

Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart 2021 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.
Deze conferentie zou eerder in op 17 en 18 maart 2020 plaatsvinden, maar is vanwege de pandemie uitgesteld.
Wij zijn gebonden aan de coronamaatregelen in Nederland en België en organiseren deze conferentie dan ook onder dat voorbehoud.

De organisatie is in handen van de Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallone en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen.
De conferentie wordt gehouden in Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle, België.
Veertigste theologische conferentie 2 en 3 maart 2021
te Oostmalle

Thema:

“Willen christenen wel met/van Joden leren?”

‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

PROGRAMMA

Dinsdag 2 maart 2021

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee.
10.30 uur Ds. Franc de Ronde Opening van de conferentie
10.30 – 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 – 14.45 uur Dr. Thaddée Barnas ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

14.45 uur Pauze

15.15 – 17.00 uur Dr. Lieve Teugels ‘Inleiding en workshop rondom de parabels’

18.00 uur Broodmaaltijd

19.30 – 20.15 uur Aanbieden van de jubileumbundel ds. Franc de Ronde
Met reacties van mw. Drs. Jeannette Galjaard (voorbehoud)
(vice-voorzitter synode van de Protestantse Kerk in Nederland),
ds. Steven Fuite (voorzitter synodale raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België)
ds. Marco Luijk , classis-predikant classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne)

20.30 – 21.30 uur Programma met klezmermuziek door Klezmajeur.

Woensdag 3 maart 2021

8.00 uur Ontbijt

9.00 – 10.15 uur Dr. Eric Ottenheijm ‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’

10.15 – 10.30 uur Koffiepauze

10.30 – 11.45 uur Rabbijn Albert Ringer ‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 – 14.45 uur Workshop rond de parasjat ha-sjawoea o.l.v. dr. Leo Mock

15.00 uur Liturgische afsluiting (ds. Adjo Witte)

15.15 uur Koffie/thee, afscheid

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het goed te weten dat voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 studiepunt toegekend wordt in het kader van de PE.
Voor deze conferentie dient u zich aan te melden bij de secretaris van de werkgroep, ds. Derk Blom – derkblom@gmail.com
Wij hopen u op 2 maart 2021 in Westmalle te mogen verwelkomen.

Namens de classicale werkgroep Kerk en Israël, Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen,
Derk Blom, Secretaris